"Overheid mag geen steun weigeren op basis van SBI-code"

Categorie
Gepubliceerd op: 3 april 2020
Bijgewerkt op: 29 januari 2021
Spaarvarken

Het kabinet heeft een noodloket geopend voor bedrijven die zijn getroffen door de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze bedrijven kunnen hier terecht voor een bijdrage van € 4.000,- om acute gaten te dichten. Sommige online spelers dreigen op basis van hun SBI-code echter achter het net te vissen.

Voor Thuiswinkel.org is dit oneerlijk en niet uit te leggen aan de leden. Daarom zet de belangenvereniging zet zich in om het geld uit een prima regeling bij de juiste ondernemingen terecht te laten komen.

De hulp werd vanuit de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) aanvankelijk aangeboden aan bedrijven die op last van de overheid hun deuren moesten sluiten, zoals kroegen en hotels. Deze ondernemers verloren ineens hun gehele omzet en de € 4000,- kon dan worden ingezet voor het betalen van de huur of leveranciers. Leidend daarbij waren de zogenoemde SBI-codes, oftewel de bedrijfsindelingscode die een bedrijf krijgt als het zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Deze code staat dan voor de sector waarin het bedrijf werkzaam is en het type dienst dat het levert.

Uitbreiding noodhulp

Al snel werd duidelijk dat onder de oorspronkelijke regeling veel bedrijven buiten de boot vielen, terwijl zij ook in acute nood verkeerden door de maatregelen van de overheid. Deze besloot daarom het afgelopen weekend om de regeling te verruimen en ook bedrijven in de non-foodretailsector tegemoet te komen. Veel winkelbedrijven werden immers niet verplicht hun deuren te sluiten, maar zagen zich daartoe wel genoodzaakt vanwege de (afstands)regels die in acht genomen moesten worden.

Toch zijn er nog steeds verschillende sectoren die nu niet op de lijst staan, maar wel in grote problemen zijn gekomen door de overheidsmaatregelen, waaronder dus pure players in bepaalde branches. Denk aan bedrijven die bemiddelen in de verhuur van vakantiehuizen, omdat de overheid heeft geboden dat Nederlanders niet naar het buitenland reizen. Hun verkoop is stilgevallen en daardoor zijn zij in nood geraakt. 

Wat doet Thuiswinkel.org?

“In mijn ogen is het oneerlijk dat webwinkels die worden geraakt door het ingrijpen van de overheid geen aanspraak kunnen maken op deze vorm van noodhulp. Ik kan niet uitleggen aan deze leden dat zij geen recht hebben op een uitkering puur vanwege de registratie bij de KvK”, vertelt Martijn Hos, belangenbehartiger bij Thuiswinkel.org. “Ik ben hierover al in gesprek met verschillende stakeholders en wil met onze partner VNO-NCW zorgen dat de overheid bedrijven die recht hebben op deze € 4.000,- tegemoet gaat komen. Vanuit Thuiswinkel.org blijven wij ons inzetten voor de webwinkels die zijn getroffen door de inperkingen die de overheid heeft afgekondigd en ik heb goede hoop dat deze partijen zich binnen afzienbare tijd ook mogen melden bij het noodloket.”


Meldpunt corona en e-commerce

De coronacrisis stelt ondernemingen voor talloze uitdagingen, en soms maken leveranciers en overheden de situatie er niet makkelijker op. Als belangenbehartiger voor de e-commercesector zijn wij daarom op zoek naar signalen die jij als een misstand ervaart. Denk daarbij aan leveranciers die het je lastiger maken, processen bij en beleid van de overheid of het ontbreken van handhaving. Je kunt contact met het meldpunt opnemen via corona@thuiswinkel.org. Problemen die bedrijven in de sector met elkaar gemeen hebben, zullen wij dan oppakken richting onze (en dus ook jouw) stakeholders.

Deel dit nieuwsartikel