Europa wil een circulaire economie: wat betekent dit voor de e-commercesector?

Categorie
Gepubliceerd op: 4 februari 2020
Bijgewerkt op: 6 december 2021
Duurzaamheid Duurzame Wereld

De Europese Commissie heeft met de Green Deal een ambitieus klimaatbeleid voor Europa gepresenteerd. Het doel hiervan is om van Europa in 2050 een klimaatneutraal continent te maken. Het Circulaire Economie Actieplan moet bijdragen aan deze doelstelling. Dit actieplan zorgt voor een toename van de recycling en het hergebruik van producten in Europa en versnelt daarmee het proces naar een circulaire economie.

Het plan bevat onder andere een aantal acties die van invloed zijn op de e-commercesector:

Stimuleren duurzaam productbeleid

Het nieuwe actieplan omvat een beleidsplan voor duurzaam productontwerp. Dit stimuleert het ontwerp van producten op zo’n manier dat hergebruik mogelijk is. Daarnaast worden er striktere voorwaarden gesteld aan het gebruik van schadelijke grondstoffen. Ook wordt er beter gekeken naar mogelijkheden om producten te hergebruiken en te repareren vóór recycling.

Veel producten, met name elektronica, hebben een snelle economische afschrijving en een grote impact op het milieu. Deze producten worden ook niet ontworpen voor een lange levensduur. Voor dit soort producten moet worden nagedacht over een ander economisch model. Fashion is eveneens een productcategorie waar extra aandacht voor moet komen.

Consumenten voorzien van betere informatie

Het plan omvat maatregelen om consumenten in staat te stellen bij te dragen aan een circulaire economie. Eén manier om dit te doen is om de consument te voorzien van betrouwbare, verifieerbare en vergelijkbare informatie over de duurzaamheid van de producten. Hierdoor maken consumenten beter geïnformeerde keuzes en krijgen ze inzicht in de effecten van hun keuzes op het milieu. Voor de e-commercesector liggen er zeker kansen in het aanbieden van de juiste productinformatie waarin duurzaamheid ook een plek krijgt.  

Voorkomen van afval

Afval is een belangrijk thema binnen Europa. Er moet meer aandacht komen voor goede recycling en voor het creëren van mogelijkheden tot hergebruik. De e-commercesector kan hierbij een faciliterende rol spelen door in toenemende mate overbodige producten bij consumenten terug te halen.

Kansen voor de e-commercesector

Klimaatplannen staan de komende jaren hoog op de agenda in Europa. Deze leiden enerzijds tot extra beperkingen, maar anderzijds bieden ze de sector enorme kansen om te komen tot een nieuw economisch model. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de maatschappij wordt meegenomen in deze ontwikkeling, zodat ook de consument eerder kiest voor een duurzaam product. Daarnaast moet het beleid geharmoniseerd worden toegepast in Europa, waarbij er voldoende ruimte is voor bedrijven om hier een eigen invulling aan te geven. Ook moet er rekening worden gehouden met het internationale speelveld, zodat ook de bedrijven die over de grens leveren, worden meegenomen. 

De komende maanden worden deze plannen in Europa verder uitgewerkt. Thuiswinkel.org blijft hier via de Europese koepelorganisatie Ecommerce Europe uiteraard actief bij betrokken.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp

 • Longread: Samen de digitale transitie vormgeven

  Gepubliceerd op 29 augustus 2022
  Kennisartikel

  Martine Hauwert ontving Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org, Oscar Diele, CEO van Flinders en Rob van den Dool, Founder en CEO van Yumeko in de studio. Samen gingen zij in gesprek over de laatste ontwikkelingen in de e-commercesector.

  Podcast
 • De sleutel tot duurzame groei

  Gepubliceerd op 29 mei 2024

  Om concurrerend te blijven is het omarmen en het toepassen van de razendsnelle opkomst van Artificial Intelligence, voice-technologie en dataverzameling essentieel.

  Duurzaamheid In Het Nieuws
 • Circulair shoppen in 2030: De Toekomst van Reparatie in de Retail

  Gepubliceerd op 21 mei 2024
  Kennisartikel

  In 2030 moet Nederland 50% minder primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken. In 2050 streeft Nederland naar een volledig circulaire economie.

  Duurzaamheid (1)
 • Vijf redenen waarom een duurzaamheidsstrategie onmisbaar is

  Gepubliceerd op 13 mei 2024
  Kennisartikel

  Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen e-commerce. Ondanks de brede toepasbaarheid van het onderwerp duurzaamheid is het vaak lastig om er grip op te krijgen én te houden. Waar begin je, wat zijn thema's die kansrijk zijn voor jouw organisatie, waar sta je nu, en hoe doe je het goed? Een duurzaamheidsstrategie helpt je organisatie om hier inzicht in te krijgen en een route voor de toekomst uit te stippelen.

  Duurzaamheid 800 X 400 (1)