Elektrisch apparaat cross border verkocht? Vraag de afhaalbeheersbijdrage terug

Gepubliceerd op: 10 juni 2021
Bijgewerkt op: 25 november 2021
Geschreven door
Elektrisch Apparaat Cross Border Verkocht Vraag De Afhaalbeheersbijdrage Terug

Verkoop jij elektrische en elektronische apparaten in het buitenland? Als exporteur kom je dan mogelijk in aanmerking voor teruggave van de aan Stichting OPEN betaalde afvalbeheerbijdrage. Lees hier wat je moet doen om je aan te melden voor de Exportteruggaveregeling.  

Exportteruggaveregeling

Sinds 1 maart 2021 moeten producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten een afvalbeheerbijdrage betalen via Stichting OPEN. Wanneer afnemers (de ‘Aanvragers’) van Nederlandse producenten en importeurs die zijn aangesloten bij Stichting OPEN elektronische apparaten afnemen, en deze vervolgens in het buitenland verkopen, dan is sprake geweest van onterechte afdracht. Deze elektronica komt namelijk hoogstwaarschijnlijk na het einde van de levensduur niet in Nederland in de afvalfase terecht. Er worden dan geen kosten worden gemaakt voor inzameling en passende verwerking.

Om deze reden heeft Stichting OPEN de mogelijkheid tot gedeeltelijke teruggave van de afvalbeheerbijdrage (Exportteruggave) in het leven geroepen voor afnemers van Nederlandse, bij Stichting OPEN geregistreerde, producenten en importeurs die elektronica afnemen en exporteren naar een ander land met regels en beleid omtrent de producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektronica.

Uitzondering lampen

Lampen zijn uitgezonderd van de Exportteruggaveregeling omdat voor lampen tot 1 januari 2023 nog een aparte algemeenverbindendverklaring geldt en deze productcategorie tot die tijd onder de verantwoordelijkheid van Stichting LightRec Nederland valt. Voor lampen geldt een aparte teruggaveregeling genaamd de exportrestitutieregeling. Exporteren jij en/of jouw afnemers ook lampen? Bekijk de exportrestitutieregeling dan hier.

Aanmelding

Verwacht je dat je in aanmerking komt voor Exportteruggave of heb je afnemers die hier mogelijk voor in aanmerking komen? Dan kun je je het hele jaar door aanmelden voor de Exportteruggaveregeling. Na ontvangst van de aanmelding zal door Stichting OPEN in haar platform, genaamd myOPEN, een overeenkomst worden aangemaakt, die door de Aanvrager geaccordeerd dient te worden. Zodra de aanmelding is voltooid kan de Aanvrager ieder half jaar opgave doen over de door hem geëxporteerde elektronica. Doordat de regeling voor de afvalbeheersbijdrage op 1 maart in werking trad, geldt een uitzondering voor de eerste periode; die loopt van 1 maart 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voorbereiding op opgave

De hoogte van de Exportteruggave wordt bepaald op basis van de daadwerkelijk geëxporteerde gewichten vermeerderd met het tarief van een bepaalde productgroep. De productgroepen vind je in de jaarlijks door Stichting OPEN gepubliceerde producten- en tarievenlijst.

Voor meer informatie over de Exportteruggaveregeling klik hier. Aanmelden kan bij de afdeling Producenten Services via producenten@stichting-open.org.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

CTA Ellen De Lange

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp