Directeur Thuiswinkel.org treedt toe tot besturen VNO-NCW & MKB-Nederland

Categorie
Gepubliceerd op: 13 juni 2023
Bijgewerkt op: 13 juni 2023
Geschreven door
Marlene VNO NCW En MKB Nederland (800 X 400 Px) (2)

Begin dit jaar trad Thuiswinkel.org-directeur Marlene ten Ham toe tot het algemeen bestuur van VNO-NCW en het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Zij volgt hiermee Paul Nijhof, voorzitter van Thuiswinkel.org, op. “Door de toetreding van onze algemeen directeur tot de besturen van de ondernemingskoepels, komt de nadruk te liggen op een impactvolle politieke lobby als belangenvereniging voor de e-commercesector. Dit past binnen de nieuwe strategie die Marlene namens de sector en in afstemming met het bestuur twee jaar geleden inzette”, zegt Paul Nijhof.

Tot voor kort was Thuiswinkel.org alleen lid van VNO-NCW en zat haar voorzitter in het bestuur. “Met een omzet van €33,3 miljard is het voor de e-commercesector zaak om volledig en op het juiste niveau betrokken te zijn bij de Nederlandse en Europese besluitvorming. Thuiswinkel.org doet al veel zelf, maar met de ondernemingskoepels kunnen we onze invloed verder uitbouwen. Zo versterken we bestaande en vormen we nieuwe coalities. Dit met als doel nog krachtiger te kunnen optreden namens de gehele achterban die varieert van de grotere webshops tot het mkb”, zegt Marlene ten Ham.

Over VNO-NCW

VNO-NCW is een ondernemersvereniging, met brancheorganisaties en grote bedrijven als lid. In samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen streeft VNO-NCW naar een inclusief en duurzaam Nederland, waar iedereen profiteert van toenemende welvaart. Daar is duurzame economische groei voor nodig en een goed ondernemingsklimaat om dat mogelijk te maken. Definitieve vaststelling van de politieke agenda vindt plaats in het bestuur van de vereniging. Dat is onderverdeeld in het Algemeen Bestuur, waar Marlene ten Ham zitting in neemt, en het Dagelijks Bestuur. Deze besturen zijn eindverantwoordelijk voor het beleid van VNO-NCW en worden geleid door hun voorzitter, Ingrid Thijssen.

Over MKB-Nederland

MKB-Nederland komt op voor het belang van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en vertegenwoordigt ruim 170.000 ondernemingen aangesloten bij de ruim 120 brancheverenigingen die lid zijn bij MKB-Nederland. De definitieve lobbykoers en het vaststellen van de begroting en contributies vindt plaats in het hoofdbestuur (HB) dat uit ongeveer 35 leden bestaat. De HB-leden vertegenwoordigen allen aparte sectoren. Deze diversiteit beoogt zo veel mogelijk aan te sluiten bij de breedte van de achterban van MKB-Nederland en versterkt daarmee de lobby. Als vertegenwoordiger van de digitale/platform-sector werd voor Thuiswinkel.org een nieuwe bestuurszetel ingesteld die door Marlene ten Ham wordt ingevuld.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Marlene ten Ham
Marlene Ten Ham 400X400

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp