De duurzaamheidsstrategie van Intergamma

Gepubliceerd op: 16 oktober 2023
Bijgewerkt op: 16 oktober 2023
Duurzaamheid Op Scherm 800 X 400

Voor de gehele e-commercesector wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Intergamma, de organisatie achter de doe-het-zelf-formules Gamma en Karwei, heeft als ambitie dat iedereen in Nederland en België duurzaam woont, zowel nu als in de toekomst. Om deze ambitie te realiseren, is het bedrijf twee jaar geleden gestart met de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie. Margreeth Pape, Director Sustainability bij Intergamma, kan ons hier alles over vertellen en neemt ons mee in de stappen die ze bij Intergamma hebben gemaakt.

Welke stappen hebben jullie doorlopen in de ontwikkeling van de strategie?

“Twee jaar geleden zijn we als Intergamma gestart met de ontwikkeling van onze duurzaamheidsstrategie, waarin we een aantal belangrijke stappen hebben doorlopen. Als eerste hebben we gewerkt aan een stukje bewustwording van de interne organisatie, waarbij het ging om bewustwording van (toekomstige) wet- en regelgeving, de klantvraag en de kansen die er liggen voor de retail in relatie tot duurzaamheid. Daarnaast hebben we een materialiteitstraject doorlopen om te bepalen op welke onderwerpen we als organisatie impact kunnen maken. Hiervoor hebben we met diverse interne en externe stakeholders om de tafel gezeten. Uit dit materialiteitstraject zijn een aantal focuspunten naar voren gekomen, waar nulmetingen op zijn uitgevoerd en waar KPI’s, meetpunten en ambities zijn vastgesteld en gebord in onze datasystemen”, vertelt Margreeth.

Wat was de grootste uitdaging?

“De grootste uitdaging in dit ontwikkelingsproces is het meekrijgen van de organisatie en het creëren van bewustwording. Duurzaamheid is niet iets wat je er bij kunt doen, maar vergt een cultuurverandering, iets wat geborgd moet worden in alles wat je doet. Als retailorganisatie ligt er veel focus op omzet en dat is niet verkeerd, want zonder omzet is er geen bestaansrecht. De vraag is op welke wijze je dit op een verantwoorde wijze kunt combineren met andere waarden zoals ‘duurzaamheid’. Daar ligt de grootste uitdaging. Duurzaamheid moet niet gezien worden als een verplichting, maar juist als een kracht. De minimale voorwaarde hiervoor is dat je als organisatie in staat bent om duurzaamheid op de juiste wijze aan de identiteit van je merk te verbinden. Dat is niet iets wat je bedenkt, maar dat moet je als organisatie uitvinden en ontdekken”, aldus Margreeth.

Welke nieuwe kansen liggen er op dit gebied en waarom? Hoe pakken jullie deze kansen aan?

“Duurzaamheid bestaat uit twee grote facetten. Enerzijds heb je de basiszaken die je als ‘verantwoord’ bedrijf geregeld moet hebben- denk aan due diligence, CO2-reductie programma, afvalreductie, enzovoort. Dit geeft je bedrijf bestaansrecht voor de toekomst. Anderzijds gaat duurzaamheid over kansen. Hierbij gaat het over toekomstige verdienmodellen, de herkomst en levering van grondstoffen en het feit dat er steeds minder waarde wordt gehecht aan ‘bezit’. Circulaire verdienmodellen zullen een oplossing bieden. Als doe-het-zelfspeler hebben we een grote rol te spelen binnen circulariteit. Al jaren hebben wij binnen onze formules een verhuurpropositie, waar klanten producten, die minder vaak gebruikt worden, kunnen huren. Daarnaast hebben we afgelopen jaar een proef gedraaid met een reparatiestudio. Heel succesvol, alleen zitten er nog veel haken en ogen aan als je kijkt naar de juridische mogelijkheden van reparatie en het feit dat de kosten van reparatie vaak hoger zijn dan de levering van een nieuw product. Hier ligt een grote taak voor Europa”, sluit Margreeth af. 

Meer weten over Intergamma?

Met een scherpe focus op duurzaamheid onthult Intergamma's reis naar een bewuste toekomst. Margreeth Pape heeft met ons de essentiële stappen in hun duurzaamheidsstrategie gedeeld: bewustwording, samenwerking met belanghebbenden en het stellen van meetbare doelen.

Ondanks uitdagingen, zoals het verankeren van duurzaamheid in de bedrijfscultuur en omgaan met complexe juridische vraagstukken, blijft Margreeth positief. Wil je meer leren over hoe Intergamma zijn visie op duurzaam wonen omzet in actie? Ga dan naar de website van Intergamma

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp