Belasting op Thuisbezorgen is achterhaald denken

Gepubliceerd op: 5 oktober 2022
Bijgewerkt op: 6 oktober 2022
Geschreven door
Retouren 800 X 400 (2)

De ChristenUnie stelt dat het midden- en kleinbedrijf de concurrentiestrijd lijkt te verliezen vanwege de vele online aankopen. Daarom pleit ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis vandaag bij de Algemene Financiële Beschouwingen voor een speciale belasting op pakketjes die bij mensen thuis worden bezorgd. Volgens hem worden lokale winkels en het midden- en kleinbedrijf zo geholpen. Volgens Thuiswinkel.org zijn deze ideeën achterhaald. "Online winkelen is niet weg te denken uit het leven van de inmiddels 14 miljoen Nederlanders, zij maken steeds minder onderscheid tussen fysieke en online winkels” zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org.

“Tijdens corona hebben veel fysieke winkels online alsnog gezien als een kans. Het denken van de ChristenUnie, dat winkeliers die deze slag niet maakten moeten worden gesteund door extra belastingen, is op dit vlak sterk verouderd. De overheid moet deze middelen juist inzetten om het midden- en kleinbedrijf te helpen met deze digitaliseringsslag.” vult Marlene aan.

Hart voor het milieu? bestel online!                 

Daarnaast is het volgens het ChristenUnie-Kamerlid beter voor het milieu om naar de fysieke winkel te gaan. Volgens Thuiswinkel.org is het juist andersom; wie zich zorgen maakt over het milieu doet er goed aan om online te bestellen. “Een online aankoop is twee tot drie keer minder belastend voor het milieu dan een winkelaankoop, zo wees onderzoek al eerder uit,” zegt Ten Ham. “Online winkelen heeft een lage milieu-footprint doordat de e-commerce logistiek op een hyper efficiënte manier is ingericht. Zo gaat een pakketje langs verschillende stappen in het proces. De optimaal gevulde busjes die uitgekiende routes rijden nemen, na het afleveren van pakketjes, retourzendingen mee terug naar een distributiecentrum.”

Daarnaast biedt de e-commerce voor mensen uit kwetsbare groepen ook een uitkomst. Zij die minder gemakkelijk de deur uit kunnen, komen met de mogelijkheden die e-commerce hen biedt toch gemakkelijk aan hun producten.

Digitalisering ondersteunt lokale ondernemers juist in groei

We zien dat digitalisering lokale ondernemers ondersteunen in groei. Nieuw beleid moet de ontwikkelingen juist omarmen en niet vertragen of zelfs verbieden. Immers, thuisbezorging en een combinatie van fysiek en online winkelen is er en heeft de toekomst. Juist lokale ondernemers hebben kansen als zij de bezorging, de retouren, de opslag en andere logistieke behoeften combineren. Werk samen met dat wat er al is, of dat nu grote platformen zijn of (digitale) lokale initiatieven. Met als startpunt: dat we mee moeten met de veranderende tijdsgeest. Kortom: stimuleer de digitalisering.

Deel dit nieuwsartikel