Bedrijven kunnen samenwerken om duurzame doelen te halen

Gepubliceerd op: 9 oktober 2023
Bijgewerkt op: 9 oktober 2023
Samenwerken 800X400

Bedrijven kunnen samenwerken om duurzame doelen te halen. Dat is de kern van de nieuwe beleidsregel “Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken” van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM wil dat de concurrentieregels niet onnodig in de weg staan bij afspraken die bijdragen aan een duurzamere samenleving. De beleidsregel sluit aan bij gewijzigde Europese regels en vervangt een eerdere concept-leidraad van de ACM over duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “We zien dat veel bedrijven bezig zijn om hun bedrijfsvoering aan te passen om duurzame doelen te halen. Dat juichen wij toe. Bedrijven kunnen ook samenwerken om deze doelen te bereiken, zonder de concurrentieregels te overtreden. De Europese Commissie heeft dat ook in nieuwe richtsnoeren aangegeven. Omdat veel samenwerkingen van invloed kunnen zijn op de handel in de EU, volgen wij nu de lijn van de Europese Commissie en hebben op basis daarvan de nieuwe beleidsregel opgesteld. De nieuwe regels geven aan welke ruimte bedrijven hebben, maar stellen ook duidelijke voorwaarden om ‘greenwashing’ te voorkomen en te zorgen dat de samenleving als geheel profiteert van de samenwerking.”

De beleidsregel volgt de aanpak voor duurzaamheidsafspraken die de Europese Commissie beschrijft in haar Richtsnoeren voor horizontale overeenkomsten. In de beleidsregel staat ook dat de ACM in twee extra situaties niet zal optreden als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dit geeft bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Het gaat samengevat om de volgende situaties:

  1. Bedrijven die afspraken maken over de naleving van een bindende nationale of Europese duurzaamheidsregel die niet volledig (kan) worden uitgevoerd of gehandhaafd – bijvoorbeeld op het gebied van recycling van afval; en
  2. Bedrijven die afspraken maken over het op een efficiënte manier bereiken van milieudoelen, zoals vermindering van CO2-uitstoot, als de consument een merkbaar en objectief aandeel van de voordelen ontvangt.

Bedrijven hoeven in deze twee gevallen niet te vrezen voor een boete als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Bedrijven die vragen hebben over duurzaamheidsafspraken kunnen die stellen aan de ACM. In de beleidsregel staat beschreven hoe contact met de ACM kan worden opgenomen, hoe de ACM informele beoordelingen maakt en wat de bedrijven daarvoor moeten aanleveren. Ook staat (verder) beschreven onder welke omstandigheden de ACM geen boete oplegt.

Wat is een beleidsregel?

De ACM heeft de bevoegdheid om op grond van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels vast te stellen. De ACM geeft in een beleidsregel aan hoe zij een bepaalde bevoegdheid zal uitoefenen. In een beleidsregel kan de ACM bijvoorbeeld uitleggen hoe zij omgaat met haar bevoegdheid om in een bepaalde situatie al dan niet een boete op te leggen. In de beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken legt de ACM uit welke keuzes zij maakt specifiek voor duurzaamheidsafspraken. Voor marktpartijen is op deze manier voorspelbaar hoe de ACM gaat handelen in die situatie. Een leidraad is een ander soort document, namelijk daarin legt de ACM uit hoe zij een wettelijke bepaling interpreteert.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en consumptie zijn een belangrijk onderdeel op weg naar een duurzame samenleving. De ACM wil de juiste voorwaarden scheppen om verduurzaming te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar dat kan. Dit geldt niet alleen voor het maken van duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven. De ACM treedt ook op tegen bedrijven als ze misleidende duurzaamheidsclaims op hun producten zetten.

Heeft u suggesties of (andere) vragen? Neem dan contact op via info@acm.nl

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp