ACM gaat duurzaamheidsclaims in sectoren kleding, zuivel en energie controleren

Categorie
Gepubliceerd op: 11 mei 2021
Bijgewerkt op: 17 mei 2021
Duurzaamheid Windmolens 800 X 400

De ACM start onderzoeken naar duurzaamheidsclaims van de sectoren energie, zuivel en kleding. Al meer dan 170 bedrijven zijn opgeroepen hun duurzaamheidsclaims te controleren. Wanneer bedrijven consumenten misleiden met deze claims kan de ACM boetes opleggen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de naleving van consumentenrechten. Consumenten moeten kunnen vertrouwen dat hun aankopen duurzaam zijn wanneer ze zo geadverteerd worden. In de sectoren energie, zuivel en kleding worden veel duurzaamheidsclaims gedaan die mogelijk misleiden. Consumenten vinden de duurzaamheid van hun aankopen in deze productcategorieën belangrijk.

In de energiesector kan een bedrijf bijvoorbeeld claimen dat “Het merendeel van onze groene stroom wordt opgewekt in Nederland”, terwijl nader onderzoek aanduidt dat maar 20% van de stroom is opgewekt in Nederland.

Een voorbeeld op kledingwebsites is een duurzaamheidsfilter dat kledingstukken met het label “duurzame keuze” laat zien, maar niet wat er precies duurzaam is aan kleding met dit label.

In de zuivelsector is een voorbeeld de claim “30% minder CO2 uitstoot”. Hierbij is het onduidelijk bij welke productiestap de uitstoot verminderd is.

Bedrijven moeten hun duurzaamheidsclaims controleren

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij doen deze actie om bedrijven te activeren hun duurzaamheidsclaims kritisch te bekijken op juistheid, duidelijkheid en onderbouwing.” Vanaf half juni gaat de ACM controleren of de aangeschreven bedrijven hun duurzaamheidsclaims aangepast hebben. Voor misleidende duurzaamheidsclaims bij producten die zowel online als offline verkocht worden kan de ACM een last of een boete opleggen.

Leidraad duurzaamheidsclaims

De ACM publiceerde eerder dit jaar al de volgende vuistregels voor duurzaamheidsclaims:

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp