18 september 2018

Nederland Digitaal, als we nu doorpakken!

Foto Martijn Hos

De algemene politieke beschouwingen komen er weer aan. Een jaarlijks politiek ritueel pal na Prinsjesdag. Voor mij en Thuiswinkel.org reden om nu een aantal punten onder de aandacht te brengen, ook met het oog op het algemeen overleg Digitalisering in de Tweede Kamer op 20 september.

Zoals ik al eerder heb aangegeven, steunen wij de digitaliseringsstrategie ‘Nederland Digitaal’ van het kabinet. Dit is de strategie waarin het kabinet streeft naar een verregaande digitalisering in een aantal domeinen, zoals het mkb (waarin een groot gedeelde van de retailbranche zich bevindt). Tegelijkertijd vindt het kabinet dat een aantal randvoorwaarden op orde moeten zijn. Denk daarbij aan digitale vaardigheden (vooral in het hoger onderwijs) en gezonde concurrentieverhoudingen (in een wereld met een aantal superdominante internetgiganten).

Drie adviezen voor digitalisering

Om deze ambities waar te kunnen maken, wil ik het kabinet drie goedbedoelde adviezen geven, waarbij één aspect centraal staat: Doorpakken!

  • Versnel de innovatie binnen het mkb en maak maatschappelijke sectoren toekomstklaar. Het kabinet moet de uitvoering van de digitale strategie – samen met het bedrijfsleven en bijvoorbeeld kennisinstellingen – direct ter hand nemen. Alleen zo kunnen mkb’ers met wat hulp op korte termijn hun bedrijfsvoering verbeteren en op internationaal gebied innovatieve voorlopers worden. Verder moeten sectoren met belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals zorg, energie en mobiliteit, versneld toekomstklaar worden gemaakt. De eerste concrete resultaten kunnen dan op de digitale top in 2019 worden getoond.
  • Anticipeer op door platformen veroorzaakte veranderingen in de economische dynamiek. De zeven grootste bedrijven ter wereld zijn inmiddels digitale technologiebedrijven, waarvan er vijf uit de VS komen en twee uit China. Met hun enorme snelheid en kracht leiden dit soort digitale platformen tot wereldwijde veranderingen in de economische dynamiek. Door deze fundamentele veranderingen in de waardeketen worden mkb’ers – door alle sectoren heen – gedegradeerd tot toeleveranciers, met een beperkt verdienvermogen. Nederland moet hier pro-actief op inspelen; een offensieve strategie is nodig om ervoor te zorgen dat in ons land iedereen kan profiteren van deze platformbedrijvigheid. Tegelijkertijd moeten we onderzoeken of de marktdynamiek en onze regels daarvoor nog doelmatig en economisch optimaal zijn.
  • Anticipeer op de volgende technologiegolf: kunstmatige intelligentie. Deze ontwikkeling is de volgende golf van disruptieve technologie die – na de exponentiële groei van data – op haar beurt een exponentiële groei van kennis en inzicht zal geven. De VS, China, Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en Canada investeren al fors in deze ontwikkeling. En ook internetgiganten als Facebook, Alphabet (Google), Amazon en Alibaba investeren hier allemaal miljarden in. Om het verdienvermogen te behouden moet Nederland een publiek-private strategie ontwikkelen rondom de kansen van kunstmatige intelligentie

Als we nu gas weten te geven op deze drie punten, dan ben ik ervan overtuigd dat we Nederland op een goede en verantwoorde manier digitaal kunnen maken en mondiaal voorop kunnen lopen op dit gebied.

Auteur: Martijn Hos

Foto Martijn Hos Sinds september 2010 is Martijn Hos directeur belangenbehartiging & beleid bij Thuiswinkel.org. Hij is verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan de overheid, politiek en stakeholders over online retail. De nadruk hierbij ligt op thema’s als consumentenrecht, betalingsverkeer, privacy, veiligheid, logistiek en duurzaamheid. Hiervoor was hij werkzaam in verschillende functies bij VNO NCW. Voor vragen kun je mailen naar