26 juni 2018

Kabinet breidt verbod op vergoeding betaalinstrumenten niet uit

Creditcard op keyboard

Onder de nieuwe Europese betaalwet PSD2 mogen (web)winkels de kosten van de gangbare betaalmiddelen niet meer door berekenen aan de klant. Het kabinet heeft onlangs bekendgemaakt dat het geen gebruik gaat maken van de lidstaatoptie om het verbod op vergoedingen (‘surcharging’) bij betaalproducten verder uit te breiden naar de duurdere betaalmethoden en Thuiswinkel.org is bijzonder blij met dit voornemen van het kabinet.

“Een volledig verbod op surcharging heeft tot gevolg dat kosten voor het gebruik van alle dure betaalmiddelen verschuiven naar de consument”, aldus Just Hasselaar, beleidsadviseur digital transactions bij Thuiswinkel.org. “Een resultaat daarvan kan zijn dat de winkelier gaat snijden in het aantal aangeboden betaalmiddelen, waardoor concurrentie en innovatie onder druk komen te staan. En dat kan nooit de bedoeling zijn.”  

PSD2

De PSD2 verbiedt in alle EU-landen het doorberekenen van kosten voor het gebruik van betaalmiddelen waarvan de tarieven zijn geplafonneerd door de Verordening inzake afwikkelingsvergoedingen. Hierbij kun je denken aan debet- en de meeste creditcards, maar ook aan Europese overschrijvingen en Europese automatische incasso’s. Kaarten zoals American Express of de Diners Club, maar ook niet-kaartgebonden betaaloplossingen als PayPal vallen buiten dit verbod. En in de kamerbrief van 20 juni jl. laat het kabinet weten dit zo te houden: “PSD II bevat evenwel een lidstaatoptie om ook te verbieden dat kosten voor het gebruik van die betaalinstrumenten worden doorberekend. Daar wordt geen gebruik van gemaakt...” Overigens is het nu al wel zo dat webwinkels voor alle betaalmiddelen sowieso niet méér dan de werkelijk gemaakte kosten mogen doorberekenen.

PSD2 heeft als doel de stimulatie van innovatie, concurrentie en kostenreductie in de Europese betaalmarkt. Nieuwe partijen moeten namens de consument in staat zijn betalingen te initiëren of rekeninginformatie verwerken. Een nieuw scala aan innovatieve betaaloplossingen moet hiervan het resultaat zijn. Thuiswinkel.org is in principe groot voorstander van innovatie en kostenreductie en ziet de nieuwe spelers graag komen, maar dan moet een kostenreductie ook wel echt het gevolg zijn.

Bezwaren tegen uitbreiding verbod

In Nederland werken we het liefst met centen en niet met procenten. Oftewel, vaste kosten voor betalingen in tegenstelling tot een percentage van het afgerekende bedrag. Omdat iDEAL voor de webwinkelier een betaalbaar middel is, wordt het nu nagenoeg altijd al als gratis betaaloptie aangeboden. Op die manier blijven Nederlandse webwinkels concurrerend en worden de extra kosten voor het gebruik van bijvoorbeeld een creditkaart vrijwillig betaald door de consument. Door hier een verbod op te leggen, binden we de handen van de webwinkelier en kan hij niet meer kiezen voor een maatwerkaanpak die past bij zijn business.

Gelukkig onderschrijft het kabinet de door Thuiswinkel.org genoemde argumenten voor het niet uitbreiden van het verbod op surcharging.

  1. De kosten van het vrijwillig gebruik van dure betaalmiddelen verschuiven naar de consument.
  2. Innovatie en concurrentie in de betaalmarkt kunnen door een geheel verbod onder druk komen te staan omdat winkeliers stoppen met het aanbieden van nieuwe of dure betaalmiddelen.
  3. In Nederland is al sprake van een relatief goedkoop en betrouwbaar betaallandschap. Waar over de grens lagere kosten dankzij de PSD2 reëel zijn is dat in ons land minder waarschijnlijk.

Vertraagde invoering

De invoering van PSD2 laat wel nog even op zich wachten. Ondanks eerdere oproepen door Thuiswinkel.org en de fintech-sector lopen we in Nederland achter op de rest van Europa. Hierdoor kunnen Nederlandse partijen nog geen PSD2-vergunning aanvragen. De oproep om haast te maken met de invoering van PSD2 blijft daarom nog altijd relevant.

Meer weten?

Just Hasselaar Wil je meer weten over de PSD2 of andere gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact op met Just Hasselaar, beleidsadviseur digital transactions bij Thuiswinkel.org.