3 oktober 2017

Nationaal E-mail Onderzoek 2017: zo mailt, appt en post Nederland

Nationaal email onderzoek

Zoetermeer, 3 oktober 2017 – Spotler, ontwikkelaar en leverancier van e-mailmarketing software, lanceert vandaag de vijfde editie van het Nationaal E-mail Onderzoek. Het onderzoek presenteert een compleet beeld van hoe de Nederlander in 2017 omgaat met het online communicatiekanaal e-mail. En dat niet alleen: het is het enige onderzoek dat e-mail afzet tegen alle bekende social media kanalen. Nieuw in de publicatie van dit jaar is een verdieping in de vorm van interviews met deelnemers aan het Nationaal E-mail Onderzoek.

Interessante bevindingen

In het Nationaal E-mail Onderzoek staan 26 conclusies over het gebruik van e-mail en social media zoals WhatsApp, Facebook, Snapchat, sms en zelfs briefpost in Nederland. Een aantal interessante resultaten:

  • 93% van de Nederlanders is ingeschreven op e-mail nieuwsbrieven;
  • Nederlanders ontvangen 86 e-mails per week;
  • De meeste Nederlanders checken 1 tot 6 keer per dag hun e-mail;
  • 75% van de Nederlanders heeft wel eens iets gekocht naar aankleding van een reclamemail;
  • Smartphone is het populairste device om e-mails op te lezen. 

Interviews met deelnemers

De editie van 2017 is de vijfde editie van het Nationaal E-mail Onderzoek. Spotler (ontstaan na het samengaan van de bedrijven Blinker en MailPlus) en CG Selecties zijn dit onderzoek gestart in 2013. Om deze lustrum-editie te vieren, is daarom dit jaar plaats ingeruimd om de Nederlander een gezicht te geven. Zes consumenten die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn in interviews dieper ingegaan op de antwoorden die zij hebben gegeven én de conclusies die uit het onderzoek zijn getrokken. Dit geeft het Nationaal E-mail Onderzoek van dit jaar een extra menselijke dimensie.

Over het onderzoek

Voor de vijfde editie van het Nationaal E-mail Onderzoek zijn uit het consumentenpanel van CG Selecties aan 2.029 personen 26 vragen voorgelegd met als focus het gebruik en de beleving van e-mail in vergelijking tot andere online communicatiemiddelen zoals WhatsApp en Facebook. Bovendien wordt in deze editie een verdieping gegeven in de vorm van kwalitatieve data uit interviews met een aantal deelnemers aan het onderzoek. Voor de leesbaarheid in de tabellen en grafieken geen cijfers achter de komma gebruikt. Dit leidt ertoe dat in sommige tabellen de optellingen afwijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Spotler in samenwerking met CG Selecties.

Meer informatie?

Wilt u meer te weten komen over dit onderzoek, ga dan naar het Nationaal E-mail onderzoek