25 augustus 2017

Aanbevelingen voor de nieuwe ePrivacy Verordening

hangslot en inloggegevens

Naast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) neemt de Europese Commissie zich voor om volgend jaar ook een verordening op het gebied van ePrivacy in werking te laten treden. Deze nieuwe verordening, die de huidige Telecommunicatiewet zal vervangen, spitst zich toe op de vertrouwelijkheid van informatie in de sector van elektronische communicatie. Thuiswinkel.org is blij met de keuze voor een verordening, waardoor straks dezelfde regels in heel Europa gelden. Dat komt de grensoverschrijdende handel ten goede. Wel vindt de vereniging dat eerst aan een aantal aanbevelingen moet worden voldaan.

Binnen de ePrivacy Verordening zijn vooral wetsartikelen over het gebruik van cookies en commerciële communicatie van belang voor webshops. Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waarbij Thuiswinkel.org is aangesloten, heeft onlangs een position paper gepubliceerd waarin zij een aantal aanpassingen voorstelt binnen deze artikelen. Wij willen hieruit vier punten benadrukken die ook voor de Nederlandse markt van groot belang zijn:

  • De verwerking van persoonsgegevens moet niet onder de ePrivacy Verordening vallen, maar hoort bij de AVG. We vinden het belangrijk dat er een duidelijke scheidslijn blijft bestaan tussen de ePrivacy Verordening en de AVG; ePrivacy gaat over de vertrouwelijkheid van informatie, terwijl de AVG de verwerking en bescherming van persoonsgegevens betreft. Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe zijn daarom tegen het opnemen van artikelen die specifiek ingaan op “het verwerken van persoonsgegevens in de elektronische communicatiesector” in de ePrivacy Verordening, aangezien de AVG daar al in volstaat.
  • In onze ogen zijn regels voor de vertrouwelijkheid van de inhoud van elektronische communicatie een absolute must. In de ePrivacy Verordening ziet de EU echter ook toe op metadata. Dit zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven, zoals de headers, afzender en verzenddatum van een e-mail. Metadata maakt geen deel uit van de inhoud van elektronische communicatie. Wij zijn daarom van mening dat de verwerking van metadata onder de reikwijdte van de AVG thuishoort omdat zij niets te maken hebben met de inhoud van berichten, maar tot de privacygevoelige gegevens behoren.
  • De ePrivacy Verordening verbiedt in principe het plaatsen van cookies, maar kent een groot aantal (bekende) uitzonderingen, waaronder ondubbelzinnige toestemming van betrokkenen. Voor analytische cookies van derde partijen die bijvoorbeeld worden gebruikt om bezoekersstatistieken te analyseren geldt straks echter geen uitzondering meer, terwijl dat in de huidige Nederlandse wet nog wel het geval is. Dit vinden wij bezwaarlijk omdat er dan toestemming moet worden gevraagd voor het plaatsen van cookies van derde partijen die geen privacygevoelige gegevens verwerken. Dit is onwenselijk aangezien al die extra toestemming voor meer onnodige moeite zorgt voor de bezoeker en dus de gebruikerservaring op websites benadeelt.
  • Door de browsersettings als toestemmingsmogelijkheid aan te bieden, krijgen browserontwikkelaars onevenredig veel macht ten opzichte van hun concurrenten. Vooral de grotere partijen kunnen er dan voor zorgen dat hun cookies wel worden geplaatst en die van andere partijen niet. Wij vinden daarom dat er oplossingen voor toestemming moeten komen die misbruik door grote partijen kunnen voorkomen.

Wat zijn de volgende stappen?

Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe blijven lobbyen in Den Haag en Brussel en trachten er zo voor te zorgen dat de Europese Commissie de ePrivacy Verordening op deze punten nog aanpast. De Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) vergadert op 4 september nog over dit onderwerp, waarna het Europees Parlement (EP) in een later stadium over de nieuwe verordening gaat stemmen. Het streven van de Europese Commissie is om de ePrivacy Verordening tegelijk met de AVG, dus op 25 mei 2018, in werking te laten treden.

Meer informatie?

Leon MolenbergHeb je nog vragen over de ePrivacy Verordening of wil je meer informatie over gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact op met Léon Mölenberg (), adviseur privacy en consumentenrecht bij Thuiswinkel.org.