11 februari 2016

Wetgeving plastic tasjes geldt grotendeels niet voor webwinkels

Blog door Margreeth Pape (Thuiswinkel.org) en Raoul van de Laak (ICTRecht)

winkel tasjes blog

Jaarlijks komen er meer dan 8 miljard plastic tasjes in de natuur terecht. Dit is slecht voor de gezondheid van mensen en voor het milieu. Daarom mogen winkels sinds dit jaar geen gratis plastic tasjes meer verstrekken. Maar hoe zit dat bij webwinkels?

Je zult het vast al wel hebben gezien, plastic tasjes worden niet meer gratis verstrekt in winkels. Dit is het resultaat van de richtlijn ‘regeling beheer verpakkingen’. De hoofdbepaling van de Regeling (art. 2 lid 1) bevat een verbod op het gratis verstrekken van plastic draagtassen op de plaats van verkoop van goederen of producten:

“Als ongevulde verpakkingen die door een producent of importeur niet om niet [= niet gratis] aan een eindgebruiker mogen worden verstrekt (…) worden aangewezen: plastic draagtas, ziet zijnde (…)”

Het verbod heeft dus betrekking op ‘een plaats van verkoop van goederen of producten’ en is gericht op de producent, importeur en distributeur. Het verbod zal moeten leiden tot een verandering van het gedrag van zowel de winkelier als de consument. De winkelier moet klanten er vooraf op wijzen dat zij moeten betalen voor een plastic tas. De consument zal zich moeten aanwennen om een tas van huis mee te nemen.

Dit heeft tot gevolg dat het verbod de gehele detailhandel treft, zoals levensmiddelenzaken, modezaken en doe-het-zelf-zaken. Maar hoe zit dat met webwinkels?

Wetgeving plastic tasjes voor webwinkels

Volgens Thuiswinkel.org zou het niet terecht zijn als webwinkels meegenomen worden in deze regeling. In veel gevallen heeft de consument namelijk niet de mogelijkheid om een eigen tas mee te nemen bij een aankoop in een webwinkel. De consument heeft daarom geen keuze om te betalen voor een plastic zak of niet. Daarnaast is een verzendverpakking vaak noodzakelijk om het product te beschermen tijdens het transport van het distributiecentrum naar de consument. Ook worden veel verzendzakken gebruikt voor het retourneren van producten, waardoor de verzendzak uiteindelijk weer terugkomt bij de retailer.

Thuiswinkel.org heeft hierover overleg gehad met het desbetreffende ministerie. Als gevolg hiervan zijn we overeengekomen dat webwinkels grotendeels niet onder deze regeling behoren te vallen. Het ministerie heeft in de toelichting van de regeling opgenomen dat de regeling niet van toepassing is op de plastic verzendzak die webwinkels gebruiken voor het verzenden van hun producten:

“Het, al dan niet dichtgesealde, plastic zakje om vlees(waren), de plastic kledinghoes om bijvoorbeeld gereinigde kleding en de plastic verzendzak die webwinkels gebruiken voor het verzenden van hun producten, worden niet beschouwd als een draagtas.”

Strikt genomen is de Regeling wel van toepassing op webwinkels, maar wordt alleen de plastic verzendzak die webwinkels gebruiken voor het verzenden van hun producten niet beschouwd als een draagtas. Wanneer webwinkels in de verzendzak bij een bestelling nog een extra plastic draagtas leveren (een draagtas met handvatten zoals in fysieke winkels), dan mag die extra draagtas niet gratis verstrekt worden.

Als een webwinkel dus alleen gebruik maakt van een verzendzak om de producten te verzenden, dan is het verbod daar niet op van toepassing en kan die verzendzak gewoon gratis verstrekt worden.

Dit alles neemt niet weg dat we ons wel zullen inzetten voor milieuvriendelijke verzendmaterialen. Thuiswinkel.org heeft afgelopen jaar een aantal doelstellingen voor 2018 geformuleerd om de verzendverpakkingen milieuvriendelijker te maken.