Zijn jouw producten al op een duurzame wijze geproduceerd?

Gepubliceerd op: 10 april 2024
Bijgewerkt op: 10 april 2024
Geschreven door
Go green!

Wist je dat een kwart van de consumenten tegenwoordig controleert of een product op duurzame wijze is geproduceerd? En de verwachting is dat steeds meer consumenten dit zullen doen. Het produceren van een product op een duurzame wijze is echter geen eenvoudige taak; er komt heel wat bij kijken. Daarom is 'Duurzaam Productaanbod' een van de zes cruciale thema's binnen de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering. In dit artikel nemen we je mee in wat dit thema precies inhoudt binnen onze certificering.

Wat maakt een product duurzaam?

De definitie van een duurzaam product kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd en heeft invloed op meerdere onderdelen. Denk aan de wijze waarop grondstoffen worden gewonnen, de materialen die worden gebruikt, de productiemethoden, arbeidsomstandigheden en zelfs het ontwerp van het product zelf. Is het product ontworpen om lang mee te gaan, reparabel te zijn en gerecycled te kunnen worden? Bij duurzame producten moet het specifieke duurzaamheidsvoordeel aantoonbaar zijn, wat bijvoorbeeld wordt gecontroleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Welke uitdagingen komen kijken bij het vergroten van het duurzamere productaanbod?

Transparantie in de gehele keten is van cruciaal belang voor duurzaamheid. Een van de grootste uitdagingen is het verkrijgen van nauwkeurige informatie uit de hele keten. Daarom is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met grondstofleveranciers, producenten en vervoerders. Door samen te werken, kunnen de oplossingen gevonden worden om het gehele proces te verduurzamen. Ook het gebruik van certificeringen kan hierbij helpen.

Voor bedrijven die hun eigen producten produceren, is het vaak eenvoudiger om de duurzaamheid van hun productieproces in kaart te brengen, aangezien zij hier meer inzicht in hebben. Dit in tegenstelling tot webwinkels die producten inkopen van verschillende producenten. Zodra je eenmaal de benodigde informatie over je producten hebt verzameld, kun je samen met je leveranciers werken aan verdere verduurzaming van de gehele keten.

Welke wetten/regels gelden er in het kader van een duurzaam productaanbod?

Er komt steeds meer wetgeving aan op het gebied van duurzaamheid. Hieronder hebben we een aantal belangrijke wetten opgesomd die op korte termijn worden ingevoerd:

  1. Ecodesign for Sustainable Products Regulation (voorheen Sustainable Products Initiative): Dit wetsvoorstel introduceert een productpaspoort waarin informatie staat over de herkomst, materialen en materiaalgebruik van producten. Daarnaast omvat deze verordening een verbod op onverkochte producten.
  2. Corporate Sustainable Due Diligence Directive: Deze wetgeving heeft tot doel organisaties aan te moedigen ketenverantwoordelijkheid te nemen, milieurisico's te beperken en goede arbeidsomstandigheden te waarborgen.
  3. Corporate Sustainable Reporting Directive: De CSRD verplicht bedrijven om naast hun financiële rapportage ook duurzaamheidsverslagen op te stellen. Organisaties moeten transparant zijn over hun impact op mens en milieu. Deze wetgeving wordt gefaseerd ingevoerd en begint met grote bedrijven die voldoen aan twee van de drie volgende criteria: meer dan 250 werknemers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar en meer dan 20 miljoen euro op de balans. Deze bedrijven moeten rapporteren over boekjaar 2023. Voor het mkb wordt de CSRD-wetgeving van kracht vanaf 2026, met betrekking tot boekjaar 2025. Bedrijven zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen hierop.

 

Waar let de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering op?

Een van de belangrijkste voordelen van de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering is dat het ervoor zorgt dat je voldoet aan (ondere andere de bovengenoemde) duurzaamheidswetgeving. Het toetsingskader van de certificering legt de focus op het verduurzamen van het productaanbod binnen de e-commerce, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse omvang en diversiteit van productaanbiedingen per retailer. Dit betekent dat aanvragers verplicht zijn om producten met specifieke duurzaamheidsvoordelen op te nemen in hun assortiment en hier concrete doelstellingen voor te formuleren. Concreet houdt dit in dat:

  • Er duidelijke doelstellingen zijn vastgesteld met betrekking tot het opnemen van producten met specifieke duurzaamheidsvoordelen in het aanbod.
  • Er concrete maatregelen worden genomen om het productaanbod te verduurzamen.
  • Consumenten actief worden geïnformeerd over de duurzaamheidsvoordelen van de producten die worden aangeboden.

Vandaag al beginnen?

Wil je vandaag al beginnen met het verduurzamen van je productaanbod? Ons lid Flinders heeft in een eerder artikel beschreven hoe zij hun productaanbod verduurzamen, waar je van kan leren. Heb je al producten met duurzaamheidskenmerken in je aanbod? Dan hebben wij een e-learning ontwikkeld die tips omvat hoe je kan communiceren zodat het in lijn is met de richtlijnen van de ACM.

Start met de e-learning

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

'Duurzaam Productaanbod' is een van de zes cruciale thema's binnen de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering. In dit artikel nemen we je mee in wat dit thema precies inhoudt binnen onze certificering.

CTA Inge Demoed

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp