Topsector Logistiek blikt vooruit naar stadslogistiek in 2030

Gepubliceerd op: 22 april 2021
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Logistiek 800 X 400 (2)

De Topsector Logistiek publiceerde onlangs de Outlook City Logistics van 2020. Het rapport blikt vooruit naar stadslogistiek in 2030 en welke ontwikkelingen hierin te verwachten zijn, niet in de laatste plaats op het gebied van pakketleveringen.

Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. De Outlook ‘City Logistics 2017’ heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6. In de Outlook City Logistics van 2020 is verder gekeken naar de segmenten: horeca, facilitair, bouw, renovatiebouw, pakketmarkt en thuisleveringen, supermarktbelevering en bedrijfsafvalinzameling.

De focus in de outlook pakketmarkt en thuisleveringen ligt op de impact van dit segment als gevolg van elektrificatie én variatie in afleverlocaties. De impact is in verschillende scenario’s met betrekking tot CO2-uitstoot en gereden kilometers berekend. Daarnaast wordt er ingegaan op ruimtelijke implicaties van deze veranderingen. Op basis van de berekeningen worden er conclusies getrokken over de pakketmarkt en thuisleveringen in 2030.

Meer weten?

Bekijk de pagina van Topsector Logistiek over Outlook City Logistics 2020.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp