Thuiswinkel Talk: In gesprek met Kamerleden over het belang van e-commerce

Gepubliceerd op: 9 maart 2021
Bijgewerkt op: 9 maart 2021
Podcast Verkiezingen 800 X 400

Op 17 maart gaat Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de belangrijke dag ging Thuiswinkel.org in een speciale verkiezingspodcast in gesprek met Kamerleden Thierry Aartsen (VVD) en Hilde Palland (CDA). Aan de hand van e-commerce-gerelateerde stellingen krijgen we een beter inzicht in de standpunten van de partijen op het gebied van digital commerce. 

Thuiswinkel.org bereidt zich al geruime tijd voor op de Tweede Kamerverkiezingen en heeft medio vorig jaar samen met de sector een eigen verkiezingsprogramma opgesteld. Daarin staan de belangrijkste speerpunten vermeld en doet de belangenvereniging aanbevelingen aan het nieuwe kabinet om de e-commercebranche nog verder te kunnen ontwikkelen.

Op basis van dit verkiezingsprogramma zijn er al verschillende blogs verschenen over onder andere digital skills, duurzaamheid, veiligheid en platformisering en dit zijn ook de thema’s die terugkomen in de podcast. Naast de heer Aartsen en mevrouw Palland sloot Just Hasselaar van Thuiswinkel aan in de paneldiscussie, die verder onder leiding stond van Arjan van Oosterhout van Bureau AVO.

Solidariteitsheffing

Voordat er daadwerkelijk begonnen werd met de vier thema’s, greep Arjan eerst even terug op een belangrijk onderwerp in de actualiteit waar veel webwinkeliers zich zorgen over maken: de veelgenoemde solidariteitsheffing. Hoe staan de politici tegenover extra belasting voor (online) retailers die wel hebben weten te profiteren van de coronacrisis, waarmee de extra steun vanuit de overheid aan partijen die harde klappen hebben gekregen (deels) betaald kan worden?

De heer Aartsen is hier duidelijk in: “Wat ons betreft hoeft de winkelier die beter uit de coronacrisis is gekomen zich hier geen zorgen over te maken. Ik snap heel goed dat het voor de horeca of voor andere ondernemers die hun winkels moeten sluiten heel oneerlijk voelt dat andere partijen profiteren van deze crisis. In mijn ogen is een extra belasting hier echter niet het antwoord op, maar kunnen we beter kijken naar financiële bijdragen van succesvolle ondernemers aan ondernemingsfondsen of winkeliersverenigingen. Ik denk dat het beter is om het geld in de economie te laten en niet op de balans van de Minister van Financiën.”

Mevrouw Palland is het daar niet helemaal mee eens: “Ik ben wel een voorstander van een dergelijke belasting omdat we nu als samenleving grote kosten maken. Sommige partijen worden knetterhard geraakt en andere verdienen nu juist geld. Daar is ook helemaal niets mis mee, maar ik denk dat het reëel is als de sterke schouders nu dan ook de zwaarste lasten dragen. Ik ben daarom voor een extra tijdelijke heffing, maar alleen voor ondernemers die winst hebben gemaakt."

Just Hasselaar laat vervolgens weten dat Thuiswinkel.org begrip heeft voor de oproep voor een solidariteitsheffing omdat we nu te maken hebben met een ‘onechte’ markt, waarin niet op eerlijke voorwaarden met elkaar wordt geconcurreerd. “We willen alleen waken voor het idee dat alle webwinkels profiteren van de crisis, want dat is zeker niet het geval. Een extra belasting is een complexe maatregel, want welk bedrijf moet je wel gaan belasten en welk ander niet. Daarnaast geloof ik eerder in generieke belastingmaatregelen dan in een sectorale belasting.”

Toenemende globalisering

Vervolgens ging het gesprek over naar de eerste van de genoemde actuele e-commercethema’s: globalisering. Hiermee wordt bedoeld dat online retail zich steeds meer wereldwijd afspeelt: consumenten kopen bij webwinkels aan de andere kant van de wereld, maar Nederlandse webshops weten bijvoorbeeld via grote internationale marktplaatsen ook buitenlandse klanten beter te bereiken. Dit heeft gevolgen voor de Nederlandse markt omdat er sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie en een oneerlijke marktmacht. Vanuit Europa komt er steeds meer wetgeving om weer te zorgen voor een eerlijk speelveld en er worden op dit gebied goede stappen gezet, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering.

De eerste stelling die bij dit onderwerp hoort, luidt: “De handhaving van bestaande mededingingsregels schiet tekort”. Mevrouw Palland is het hiermee eens en geeft aan dat de ontwikkelingen in digital commerce zo snel gaan dat de mededingingsregels op dit gebied niet zijn meegegroeid. “Maar het grootste probleem is wel de capaciteit bij de ACM om te kunnen handhaven. De afgelopen periode hebben we hier al wel verbeteringen in doorgevoerd, maar we mogen hier nog wel wat slagen in maken.” De heer Aartsen sluit zich hierbij aan: “Het traditionele mededingingsstelsel werkt niet meer naar behoren door de digitalisering en globalisering. Dus je zult hier met nieuwe wetgeving moeten komen. Dit moet hoofdzakelijk vanuit Europa komen, maar de handhaving zelf kunnen we in Nederland zeker verbeteren."

Luister de podcast

Ben je benieuwd naar de reacties van de paneleden binnen de overige thema’s, op stellingen als “Afstemming van vaardigheden op de beroepspraktijk is essentieel”, “Aangifte doen tegen cybercriminaliteit heeft weinig zin" en “E-commerce en duurzaamheid staan op gespannen voet met elkaar”. Luister dan de volledige podcast gratis via onderstaande link of zoek hem op in Spotify, iTunes of een andere podcastapp.

Pas je cookie-instellingen aan om deze content te bekijken.

Deel dit kennisartikel