Het verkiezingsprogramma van Thuiswinkel.org

Gepubliceerd op: 1 januari 2021
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Verkiezingen Roodkruis Met Potlood 800X400

Nederlanders kopen massaal online. Dit zorgt ervoor dat Nederland de zesde e-commerce-economie van Europa is. Om deze positie te behouden en internationaal concurrerend te blijven vraagt Thuiswinkel.org, de belangenbehartiger van Nederlandse webwinkels, aandacht voor het verbeteren van de randvoorwaarden voor online winkels.

De online markt groeit al jaren en de coronacrisis heeft de omzetontwikkeling van e-commerce in zijn algemeenheid nog een duw in de rug gegeven. In 2019 groeide de online omzet door naar € 26 miljard en e-commerce draagt daarmee met 3,28% bij aan het BBP van Nederland. E-commercebedrijven bieden direct werk aan meer dan 60.000 mensen in ons land. Minder bekend is dat een groot aantal niet- of laaggeschoolden werk vindt – in veelal de logistieke processen – binnen de e-commercesector.

In maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Een belangrijk moment, waarop de volksvertegenwoordiging voor de komende vier jaar worden gekozen. De politieke partijen zijn momenteel druk bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s; het moment om namens de e-commercesector belangrijke onderwerpen op de agenda’s te krijgen. Daarom heeft Thuiswinkel.org een eigen verkiezingsprogramma opgesteld met daarin de belangrijkste ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de verdere groei van online retail tijdens de volgende regeerperiode en relevante aanbevelingen aan het nieuwe kabinet.

Visie Thuiswinkel.org

De grote transformatie in retail, die met de komst van internet al zo’n 25 jaar gaande is, accelereert enorm. Retailers die de online en offline verkoop hebben geïntegreerd, behoren tot de ‘winnaars’. Net als platformen en merken die door consumenten in de harten zijn gesloten. Winkels en ketens die er daarentegen al belabberd voor stonden, zullen binnen afzienbare tijd verdwijnen. Zij hebben niet de tijd en het geld om te overleven. Het is de hoogste tijd om de e-commercesector niet meer als aparte retailsector te zien; omnichannel retail is de logische volgende gedaante van de hele retailsector.

Er zijn verschillende ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de verdere groei van online retail tijdens de volgende regeerperiode (zie het verkiezingsprogramma van Thuiswinkel.org voor een uitgebreide beschrijving van deze ontwikkelingen):

 • Digitale transformatie
 • Digitale organisatie – digital skills
 • Duurzaamheid
 • Globalisering versus lokalisering
 • Nieuw (online) consumentengedrag

Aanbevelingen aan het nieuwe kabinet

Op basis van de opgestelde visie heeft Thuiswinkel.org op verschillende e-commercevlakken aanbevelingen voor het nieuwe kabinet. Deze aanbevelingen staan hieronder opgesomd en worden uitvoeriger toegelicht in het volledige verkiezingsprogramma van de belangenvereniging.

 • Marktmacht en machtsmisbruik binnen de platformeconomie

  • Kom tot regelgeving die voorkomt dat poortwachters potentieel misbruik kunnen maken van hun machtspositie.
  • Kom tot regelgeving die mededingingsautoriteiten effectieve handhavingsinstrumenten geven om misbruik van marktmacht tegen te gaan.
 • Gelijk speelveld en directe import

  • Zorg ervoor dat buitenlandse producenten van goederen die rechtsreeks bij Nederlandse consumenten terechtkomen dezelfde afdrachten moeten doen als de nationale en Europese e-commercepartijen. Het gaat hierbij onder meer om het gelijktrekken van en handhaven op importheffingen, verwijderingsbijdragen, verpakkingsbijdragen, bijdragen aan auteursrechten en winstbelasting voor bedrijven.
  • Voer de aanbevelingen van de SER uit om de negatieve effecten tegen te gaan die ontstaan door de directe import van goederen uit non-EU-landen door consumenten.
  • Zorg voor een betere handhaving op producten die Nederland binnenkomen. Er moet meer samenwerking komen tussen handhavingsautoriteiten binnen Nederland (zoals douane, NVWA en post) en binnen de EU.
 • Retailers en data

  • Maak in internationaal verband duidelijke afspraken over dataeigenaarschap, zodat er meer dataportabiliteit en -interoperabiliteit kan plaatsvinden en netwerkeffecten worden verminderd.
  • Bescherm retailers tegen het misbruiken van de door hen opgeleverde data door platformen. De recent gepubliceerde Europese datastrategie is hierin een belangrijke stap.
  • Versterk de portabiliteit van data door interoperabiliteit en gestandaardiseerde data.
 • Online identiteit

  • Nederland mist een functionerend eID-stelsel. De publieke middelen moeten ook buiten het BSN-domein gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld leeftijdsverificatie.
 • Digital Trust Center als vraagbaak voor ondernemers

  • Versterk het DTC als eerste aanspreekpunt bij cybercalamiteiten. Zo hebben bedrijven en branches een vaste en betrouwbare plek waar ze terechtkunnen met hun online veiligheidsproblemen en vraagstukken bij calamiteiten.
 • Aanpak cybercriminaliteit

  • Zorg ervoor dat het voor retailers en andere ondernemers snel en eenvoudig is om aangifte te doen. Iedereen in Nederland moet ervaren dat het zinvol is om deze stap te zetten.
 • Privacy & Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

  • Kom in Europees verband tot een eenduidige uitleg van onduidelijke open normen in de AVG.
  • Pak digitale criminaliteit aan door sectoroverschrijdende informatie-uitwisseling over criminelen wettelijk mogelijk te maken.
  • Herbezin over de toegevoegde waarde van een e-Privacy Verordening ten opzichte van de AVG en voorkom negatieve effecten en bijbehorende kosten voor online winkels en het mkb.
 • Digital business skills voor werknemers

  • Reserveer structureel geld zodat professionals toegang hebben tot instrumenten voor lifelong learning.
  • Maak de (adaptieve) digitale vaardigheden tot een verplicht (algemeen vormend) onderdeel van alle dienstverlenende opleidingen in de mbo-kwalificatiestructuur.
  • Zorg ervoor dat de (adaptieve) digitale en sociale vaardigheden makkelijker en sneller te vertalen zijn naar de relevante dienstverlenende curricula op hbo-niveau.
  • Maak digitale vaardigheden tot een vast onderdeel van bijscholing op de (digitale) werkplek.
 • Logistiek | duurzaamheid | verpakken

  • Neem bij de overheidsnormering voor CO2-uitstoot van alle sectoren de door de e-commercesector ontwikkelde generieke rekenmethode Bewust Bezorgd als maatstaf.
  • Stimuleer transparantie over de CO2-uitstoot door webwinkels en vervoerders. Transparantie geeft de juiste prikkel om emissies te reduceren en bevordert een gelijk speelveld.
  • Stimuleer de uitbreiding van multilabel/white-label pakketpunten waar alle pakketten kunnen worden afgeleverd.
  • Creëer een eenduidig zero-emissiebeleid voor emissieloze leveringen in alle binnensteden in 2025.
  • Faciliteer meer hergebruik en reparatie door het stimuleren van meer onderzoek naar haalbare businessmodellen.

Verkiezingsprogramma

Wil je meer weten over het verkiezingsprogramma van Thuiswinkel.org en onze 23 aanbevelingen aan het nieuwe kabinet? Download het programma dan gratis via onderstaande button of lees de blogserie die onze experts in aanloop naar de verkiezingen hebben geschreven.

Download het verkiezingsprogramma van Thuiswinkel.org

Deel dit kennisartikel