Stop bouw dc’s? Een integrale benadering van ruimtelijke ordening is nodig

Gepubliceerd op: 30 september 2022
Bijgewerkt op: 30 september 2022
Geschreven door
Distributiecentra 800 X 400

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de grote distributiecentra (dc’s) het landschap ontsieren en dat er een verbod moet komen op de bouw van nieuwe dc’s op ongewenste plekken. Thuiswinkel.org snapt de zorgen die leven, maar roept de regering op tot een integrale benadering van de ruimtelijke ordening. Daarin moet de planning van nieuwbouw en goede ruimtelijke inpassing van dc’s geregeld worden.

Een breed gesteunde motie, waarin staat dat gemeenten en provincies de bouw van nieuwe dc’s op plekken die het landschap zouden ontsieren moeten voorkomen, krijgt komende week zeker een meerderheid in de Tweede Kamer. De motie van het CDA is mede ondertekend door D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren.

Momenteel liggen nog voor zeker 64 nieuwe dc’s plannen om deze te bouwen. De partijen willen dat er een nieuwe landelijke beleidslijn wordt opgesteld ‘met een zwaar afwegingskader om nieuwe grootschalige distributiecentra op ongewenste plekken te voorkomen'. Zolang die nieuwe beleidslijn er niet is, moeten gemeenten en provincies terughoudend zijn met de bouw van nieuwe dc’s, zo klinkt het in de Tweede Kamer.

Geen steun Minister

Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft in een debat met de Tweede Kamer gezegd dat een landelijke bouwstop voor distributiecentra te restrictief en onverstandig is. Thuiswinkel.org is blij met deze steun van de bewindsman omdat een categorisch verbod van dc’s op ongewenste plekken niet de juiste stap voorwaarts is. Een integrale benadering van de ruimtelijke ordening is de betere route. Dan kan er worden gekeken naar diverse ruimtelijke functies als wonen, kantoren, logistiek en distributie.

Distributiecentra horen nu eenmaal bij online winkelen

Uit de Thuiswinkel Markt Monitor is gebleken dat Nederlanders massaal online kopen. In Nederland verdienen we dus ook met logistiek en e-commerce distributie. Wel beaamt Thuiswinkel.org het belang van goede inpassing van dc’s op logische plaatsen. Ook moeten dc’s goed bereikbaar zijn met de juiste infrastructuur. Thuiswinkel.org roept de regering tot slot op om bedrijven een langetermijnperspectief te bieden, ook voor de ontwikkeling van dc’s.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp