Stappenplan: verantwoord omgaan met mensenrechten

Gepubliceerd op: 16 maart 2022
Bijgewerkt op: 1 april 2022
Geschreven door
Mensenrechten 800X400

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Thuiswinkel.org. Eerder informeerden we je al over de aankomende wet op het gebied van internationaal MVO. Deze wet stelt bedrijven verantwoordelijk voor het in kaart brengen én aanpakken van hun risico’s op het gebied van arbeidsrechten en mensenrechten in de keten. Zo zet je de eerste stappen in het tegengaan van kinderarbeid.

Wereldwijd hebben 160 miljoen kinderen niet de mogelijkheid zich geestelijk en lichamelijk te ontwikkelen omdat zij moeten werken. Dit is een wereldwijd probleem dat vraagt om een wereldwijde oplossing. Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing. Vaak vraagt dit om samenwerking met andere bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties, maar je kunt ook al in je eigen organisatie beginnen. Hieronder lees je welke eerste stappen je zelf kunt zetten.

Stap 1 Stel beleid op

De eerste stap is het opstellen van een beleid waarin je stelt wat jouw normen zijn en dat je kinderarbeid in je eigen bedrijf én in de handelsketen proactief wilt voorkomen. Bovendien stel je hoe je handelt als er onverhoopt kinderarbeid plaatsvindt. Het is belangrijk dat dit beleid wordt gedragen door de hele organisatie.

Download hier een plan van aanpak

Stap 2 Maak afspraken met je leverancier

Ga vervolgens in gesprek met je leverancier over kinderarbeid. Wat doet de leverancier om kinderarbeid te voorkomen? En hoe zorgt de leverancier ervoor dat de afspraken ook worden nageleefd bij zijn toeleverancier? Maak duidelijke afspraken en leg deze vast in een contract of code of conduct.

Tips bij het voeren van dit gesprek en het opstellen van een code of conduct vind je hier

Stap 3 Blijf in gesprek met je leverancier

Zorg ervoor dat je met je leverancier in gesprek blijft over dit onderwerp. Zijn er ontwikkelingen bij de leverancier die invloed kunnen hebben op mensenrechten? Of zijn er zaken in de afspraken met de leverancier – inkoopvoorwaarden, leveringstijden, betaling van leefbaar loon – die kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden onbedoeld in de hand werken.

Stap 4 Blijf onderzoek doen in je toeleveringsketen

Door periodiek en proactief onderzoek te doen, kun je nieuwe risico’s tijdig opsporen en daar naar handelen. Naast het in kaart brengen van de algemene risico’s op kinderarbeid in een bepaalde sector of land via bijvoorbeeld de MVO-risicochecker, is het ook belangrijk periodiek via audits de situatie van een specifieke leverancier te onderzoeken.

Stap 5 Onderneem actie als er misstanden worden geconstateerd

Zijn er misstanden geconstateerd, ga dan met je leverancier aan tafel zitten en gebruik de afspraken die je eerder met hen hebt gemaakt.

Belangrijk is om niet direct orders te stoppen als er toch kinderarbeid wordt vastgesteld, maar in gesprek te gaan over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Daarnaast is het belangrijk ervoor te zorgen dat de kinderen die als kinderarbeider in de keten werden aangetroffen, worden begeleid naar gratis, voltijds regulier onderwijs.

Stap 6 Lever een bijdrage in het gebied waar je inkoopt

Investeer – bijvoorbeeld via (lokale) NGO’s – in het gebied waar je inkoopt. Door (financieel) bij te dragen aan (lokale) NGO’s, kunnen zij, eventueel in samenwerking met lokale en/of nationale overheden, werken aan voorzieningen en randvoorwaarden om kinderarbeid te voorkomen.

Meer stappen en informatie kun je vinden in het volledige plan van aanpak voor bedrijven die stappen willen zetten in het aanpakken van kinderarbeid. Wil je hier meer over weten? Volg dan de webinar op 29 maart.

 

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp