Stappenplan duurzaamheid maken

Gepubliceerd op: 1 april 2016
Bijgewerkt op: 21 april 2022
Duurzaamheid Woord Duurzaamheid Steentjes Omringd Met Blaadjes 800X400

Duurzaamheid is een containerbegrip. Je kan er van alles onder laten vallen. Dit gaat van energiegebruik, arbeidsomstandigheden, uitstoot van vervoer en giften aan de zeehondencrèche in Zeeland. Duurzaamheid is daarom een onderwerp dat invulling nodig heeft. De invulling van duurzaamheid verschilt per sector en per bedrijf.

De eerste vraag die we ons daarom moeten stellen is; ‘wat is de rol van duurzaamheid voor de e-commercesector’. Dit is geen vraag die je in één zin kunt beantwoorden. Onderwerpen die voor de gehele e-commercesector relevant zijn, zijn: de milieu-impact van logistiek, retourneren, verpakkingen, energiegebruik, recycling, duurzame inkoop, arbeid, privacy en consumenteneducatie. Vervolgens zijn er nog talloze mogelijkheden om aan deze onderwerpen invulling te geven op basis van de specifieke rol en verantwoordelijkheden van het bedrijf.

Mogelijke duurzaamheidsonderwerpen:

Elektriciteit

 • Inzicht in energy gebruik (datacentra, kantoren)
 • Toepassing van groene stroom

Duurzame inkoop & recycling

 • Duurzaam assortiment
 • Duurzaam verpakkingsmateriaal (FSC papier, bioplastic)
 • Duurzame kantoor artikelen (catering, papier)
 • Distributiecentrum en opslag
 • Recycling van afval

Arbeid

 • Werkomstandigheden personeel
 • Werkomstandigheden dienstverleners

Uitstoot van vervoer

 • Inzicht in voetafdruk van de last-mile logistiek
 • Reduceren van retourneren

Download last-mile onderzoek EY i.s.m. Thuiswinkel.org

Ketenbeheer

 • Consumenteneducatie (afleverkeuze, scheiden van verpakkingsmaterialen, assortiment)
 • Kennis over herkomst producten
 • Samenwerking met NGOs/sociale partners

Verpakkingen

 • Reduceren van aantal verpakkingen
 • Optimalisering van verpakkingen (loze ruimte, dikte)

Download brancheverduurzamingsplan verpakkingen

De kern van een duurzame aanpak is dat er met duurzaamheid zo wordt omgegaan dat het onderdeel is van álle keuzes die binnen een bedrijf worden genomen. Hierbij draait het erom dat er goed inzicht is in, en een goede balans bestaat tussen de economische, sociale en ecologische waarden die een keuze vertegenwoordigt.

Hoe start je met het maken een duurzaamheidsplan?

 1. Inventarisatie van activiteiten
 2. Prioriteiten vaststellen
 3. Samenwerken met partners
 4. Vaststellen bedrijfsvisie en doelstellingen
 5. Schrijven projectplan
 6. Monitoren en communiceren van voortgang

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Alicja van Ewijk 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp