Reclame: niet recht praten wat krom is bij CO2 neutraal

Gepubliceerd op: 2 november 2022
Bijgewerkt op: 2 november 2022
Geschreven door
Co2 Neutraal 800 X 400

In dit artikel gaat Ank van Heeringen, jurist bij Thuiswinkel.org, in op misleiding van zogenaamde CO2 neutrale levering. En neemt Ank je mee in een reclame uiting van Chiquita. 

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een sticker op bananen die bestaat uit het (blauwe) logo van Chiquita met daarin de mededeling “Panama” en onder het logo, met witte letters tegen een groene achtergrond, de tekst “CO2 Neutral”.

Samenvatting van de klacht

De bewering “CO2 Neutral” op de sticker kan volgens deze consument niet waar zijn. Op haar website deelt Chiquita in “Het verhaal achter de blauwe sticker” mee dat zijn het voornemen heeft om eind 2030 de CO2-uitstoot van al haar activiteiten te hebben verminderd (“30 by 30”). Met de sticker “CO2 Neutral” wordt echter gesuggereerd dat de bananen nu al 100% CO2-neutraal in Panama zijn gekweekt en in de schappen van de supermarkt in Nederland zijn beland. De claim komt de consument zeer ongeloofwaardig voor, en is dat blijkens de website van Chiquita ook. Volgens de consument is er sprake van misleiding, omdat Chiquita “recht praat wat krom is”.

Het verweer (korte samenvatting)

Chiquita voert het volgende aan: de bananen die in Nederland zijn voorzien van deze sticker zijn gecertificeerd in lijn met het CarbonNeutral protocol. Wij voldoen volledig aan dit protocol, maar kiezen ervoor niet dit logo te gebruiken. Wij geven de voorkeur aan de verschillende certificeringen te verenigen achter onze blauwe sticker. Met een officiële goedkeurde partij is een reductiestrategie ontwikkeld en dit is op onze website gecommuniceerd. In 2021 kregen wij van één van onze belangrijkste klanten in de Benelux-markt het verzoek om een CO2-neutrale banaan aan te bieden. Omdat wij inmiddels de exacte voetafdruk voor elk van onze toeleveringsketens kent, hebben wij de hoeveelheid koolstof berekend die zou worden uitgestoten door de verwachte verkoop van de bananen. In overeenstemming met het protocol hebben wij voldoende hoeveelheden carbon credits gekocht om de emissies van de productverkopen te dekken. De verkoop van deze bananen wordt voortdurend gerapporteerd. Op onze website is alle relevante informatie over de claim op de bananensticker te vinden.

Het oordeel van de commissie

De commissie acht de sticker misleidend als bedoeld in artikel 2 MRC. Het verweer dat de sticker onvoldoende ruimte zou bieden voor een nadere precisering van de claim “CO2 Neutral” wordt door de commissie verworpen. De beperkte ruimte die de keuze van Chiquita voor deze wijze van reclame maken via een sticker meebrengt, kan geen rechtvaardiging vormen voor misleiding. Dat informatie is opgenomen op een – niet in de uiting genoemde - specifieke website van Chiquita maakt dit niet anders. Daarbij merkt de Commissie op dat een enkele vermelding van een website onvoldoende is om de betekenis “van de claim CO2 Neutral” kenbaar te maken. Niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument de moeite zal nemen om eerst een website te bezoeken voor meer informatie. Een enkele verwijzing naar een website zal de gemiddelde consument daardoor onvoldoende in staat stellen om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Indien de sticker door zijn formaat onvoldoende ruimte biedt voor de noodzakelijke toelichting, zal het formaat daarvan moeten worden aangepast, of zal de claim in andere verkoopmaterialen moeten worden gemaakt.

De complete uitspraak is ook nog eens terug te lezen via reclamecode.nl. 

Meer informatie over de bijzonder Reclamecode >

Ook kun je terecht voor juridische vragen bij onze juristen via: juridisch@thuiswinkel.org

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp