Mensenrechten in de kledingindustrie

Gepubliceerd op: 23 maart 2022
Bijgewerkt op: 23 maart 2022
Geschreven door
Kledingindustrie 800X400

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Thuiswinkel.org. Eerder informeerden we je al over de aankomende wet op het gebied van internationaal MVO. Deze wet stelt bedrijven verantwoordelijk voor het in kaart brengen én aanpakken van hun risico’s op het gebied van arbeidsrechten, mensenrechten en milieu in de keten. In dit artikel gaan we in op de keten van de kledingindustrie.

De kleding- en textielketen is één van de grootste ketens waar kinderarbeid nog vaak voorkomt. Naar schatting worden 250 miljoen kinderen wereldwijd beïnvloed in verschillende schakels van de kledingketen.

Geen leefbaar loon

In kledingfabrieken en weverijen in hoog risicolanden als India, Bangladesh, China, Thailand, Pakistan en Turkije gaat het niet altijd direct over kinderarbeid, maar worden kinderen toch geraakt. Vaak werken ouders daar lang en onder slechte en ongezonde arbeidsomstandigheden, waardoor zij onvoldoende voor hun kinderen kunnen zorgen. Dit heeft grote impact op de levensomstandigheden en rechten van kinderen. Veel gezinnen verdienen bovendien geen leefbaar loon, wat ervoor zorgt dat ze beperkt toegang hebben tot de meest basale levensbehoeften zoals water, onderdak en voeding. Dit kan als gevolg hebben dat kinderen op andere plekken worden ingezet om voor inkomsten te zorgen.

Groei kledingindustrie

Door de enorme groei van de kledingindustrie in verschillende landen, is ook het aantal sloppenwijken rond fabrieken sterk gestegen. Kinderen groeien er onder slechte omstandigheden op. Als je dieper de textielketen in gaat, naar de katoenvelden, gaat het niet alleen over slechte omstandigheden voor ouders, maar is ook kinderarbeid aan de orde van de dag.

Hoewel de problematiek groot is, en veel kledingketens door de complexiteit van de vele schakels en outsourcingspraktijken een slecht zicht hebben op waar hun kleding precies vandaan komt, sluit de Nederlandse kleding- en textielsector z’n ogen niet voor de impact die ze in de keten heeft. Er bestaan in de sector veel richtlijnen en sectorstandaarden die normen stellen voor milieu en mensenrechten issues. Veel Nederlandse textielbedrijven onderschrijven deze normen en richtlijnen, en voeren beleid op verantwoord handelen in de keten. Bovendien werken bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties – tot voor kort onder meer in het kleding- en textielconvenant – samen om misstanden in de sector aan te pakken.

1,7 miljoen kind arbeiders in Bangladesh

Vanuit dit convenant zijn ook concrete verbeterprojecten opgestart. Bijvoorbeeld in Bangladesh. Bangladesh staat bekend om de lage lonen: het minimumloon per maand is momenteel 18 Amerikaanse dollar. Arbeiders kunnen vaak niet rondkomen van hun loon. Dit is één van de redenen dat kinderen aan het werk worden gezet. In Bangladesh zijn ongeveer 1,7 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar aan het werk, terwijl zij eigenlijk nog op school zouden moeten zitten. Maar ook volwassen werknemers in Bangladesh hebben nog vaak te maken met slechte werkomstandigheden en lange werktijden. Bovendien zijn er gebrekkige voorzieningen voor bijvoorbeeld kinderopvang. Dat maakt het lastiger om werk en een gezin te combineren.

Better Business for Children

Daarom hebben UNICEF en 3 Nederlandse kledingbedrijven met hulp van het Fonds Bestrijding Kinderarbeid de handen ineen geslagen en een programma uitgevoerd op vier productielocaties in Bangladesh. Met de implementatie van het Better Business for Children programma werden 3600 medewerkers en hun kinderen bereikt. Het programma zorgde voor het verbeteren van randvoorwaarden voor arbeiders. Voorbeelden zijn een goede kinderopvang, goede voorzieningen en regelingen voor zwangerschapsverlof. Ook zijn er preventieve maatregelen getroffen om te voorkomen dat er kinderarbeid in de productieketen voorkomt. Het programma werkte niet alleen ín de fabrieken zelf, maar richtte zich ook op het verbeteren van de leefomstandigheden van werknemers buiten werk. Bijvoorbeeld door het vergroten van de toegang tot zorg, of het “second chance education” programma waar kinderen opnieuw naar school gaan.


Wil je hier meer over weten?

Op 29 maart van 11.00 - 12.00 uur organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland i.s.m. Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) en UNICEF Nederland de webinar ‘Voorkom kinderarbeid. Weten hoe?’. Thuiswinkel.org steunt dit initiatief. 

Kinderarbeid komt wereldwijd veel voor. Koop jij grondstoffen of producten in? En weet je altijd waar deze grondstoffen en producten vandaan komen? Bestaat er misschien een risico dat er kinderarbeid in de leveringsketen van jouw bedrijf voorkomt? Wat zijn oorzaken van kinderarbeid en wat is de impact? Welke stappen kun je zelf nemen om de kans op kinderarbeid te verkleinen? Tijdens de webinar vertellen collega-ondernemers wat zij al doen om kinderarbeid tegen te gaan. Experts informeren je over aankomende wetgeving. 

Meld je aan voor de Webinar

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp

 • De sleutel tot duurzame groei

  Gepubliceerd op 29 mei 2024

  Om concurrerend te blijven is het omarmen en het toepassen van de razendsnelle opkomst van Artificial Intelligence, voice-technologie en dataverzameling essentieel.

  Duurzaamheid In Het Nieuws
 • Circulair shoppen in 2030: De Toekomst van Reparatie in de Retail

  Gepubliceerd op 21 mei 2024
  Kennisartikel

  In 2030 moet Nederland 50% minder primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken. In 2050 streeft Nederland naar een volledig circulaire economie.

  Duurzaamheid (1)
 • Vijf redenen waarom een duurzaamheidsstrategie onmisbaar is

  Gepubliceerd op 13 mei 2024
  Kennisartikel

  Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen e-commerce. Ondanks de brede toepasbaarheid van het onderwerp duurzaamheid is het vaak lastig om er grip op te krijgen én te houden. Waar begin je, wat zijn thema's die kansrijk zijn voor jouw organisatie, waar sta je nu, en hoe doe je het goed? Een duurzaamheidsstrategie helpt je organisatie om hier inzicht in te krijgen en een route voor de toekomst uit te stippelen.

  Duurzaamheid 800 X 400 (1)
 • Nieuwe regelgeving verplicht rapportage over CO2-uitstoot werknemers

  Gepubliceerd op 6 mei 2024
  Kennisartikel

  Heeft u meer dan 100 personen werkzaam bij uw organisatie? Dan moet u gaan voldoen aan het besluit Werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

  Nieuwe Regelgeving Verplicht Rapportage Over CO2 Uitstoot Werknemers800x400