“Kabinet, zet in op skills, duurzaamheid en cybercrime”

Gepubliceerd op: 8 juli 2021
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Educatie Top View Laptop En Boeken (2) 800X400

Vandaag bracht Thuiswinkel.org drie thema’s extra onder de aandacht van Mark Rutte en Sigrid Kaag die werken aan plannen voor een nieuw te vormen kabinet. De belangenvereniging voor webwinkels ziet dat de digitale transitie razendsnel gaat. En, ze voorziet dat als de Nederlandse e-commerce en de nieuwe economie de bestaande voorsprong wil behouden in Europa overheden, bedrijven en de politiek nu moeten versnellen en actie ondernemen.

In een brief, gericht aan Mark Rutte en Sigrid Kaag, adviseren we een volgend kabinet om werk te maken van de volgende drie zaken:

Digital Business Skills

Er is een enorme tekort aan IT-professionals. Daarnaast zijn mensen voor de logistiek en het fulfilment moeilijk te vinden. Voor werkenden binnen de e-commercesector is een leven lang ontwikkelen het devies; zij moeten blijven werken aan hun digital business skills om de digitale transformatie van hun onderneming vorm te kunnen geven. Daarom vindt Thuiswinkel.org dat ingezet moet worden op de workforce van de toekomst door structureel middelen te reserveren zodat professionals toegang hebben tot instrumenten voor lifelong learning.

Marlene ten Ham:

"We vragen het nieuwe kabinet om in te zetten op de workforce van de toekomst. Onze snel groeiende sector moet aantrekkelijk blijven. We hebben dan ook meer middelen nodig en willen samen optrekken in digitale scholing, van studerend maar ook werkend talent. Want alleen zo en met elkaar kunnen we de digitale ambities waarmaken."

Duurzaamheid

Volgens Thuiswinkel.org moet het aflopen van de coronacrisis worden gezien als een kans om de economie een groene herstart te geven. Bijvoorbeeld door te investeren in efficiënte zero-emissie pakketbezorging. Vandaar dat het advies aan een nieuw kabinet is om te blijven inzetten op snelle verduurzaming van de economie en Bewust Bezorgd te gebruiken als maatstaf voor het ontwikkelen van rekenmethodes voor de reductie van CO2-uitstoot.

Cybercrime

Door de toenemende digitalisering verplaatst fraude zich naar het digitale domein. Criminelen misbruiken onder andere buitgemaakte digitale identiteiten voor eigen gewin ten koste van consumenten en ondernemingen in diverse sectoren. Het uitwisselen van informatie over fraude-incidenten binnen specifieke branches heeft een bewezen preventieve werking, maar die informatie mag nu niet worden uitgewisseld. Daarom vragen we de overheid om digitale criminaliteit aan te pakken door sector-overschrijdende informatie-uitwisseling over criminelen versneld wettelijk mogelijk te maken.

E-commerce inzet coalitieakkoord

Wil je meer lezen over onze aanbevelingen voor de nieuwe coalitie? Download de brief dan via onderstaande button.

Download de brief met aanbevelingen van Thuiswinkel.org

Het gehele verkiezingsprogramma van Thuiswinkel.org vind je hier.

 

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Marlene ten Ham
Marlene Ten Ham 400X400

Deel dit kennisartikel