Hoe Thuiswinkel.org de online retail helpt verduurzamen

Gepubliceerd op: 30 april 2020
Bijgewerkt op: 30 april 2020
Duurzaamheid Groene Bladeren 800X400

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de online sector. Aan de ene kant omdat duurzaamheid een steeds grotere maatschappelijke rol speelt, maar aan de andere kant ook omdat duurzaamheid bedrijven de kans geeft om zichzelf te onderscheiden en om een bredere maatschappelijke waarde te creëren. Zowel vanuit de overheid als vanuit de maatschappij neemt de druk toe en worden de eisen strikter. Er liggen nu en in de toekomst talloze kansen om duurzaamheid onderdeel te maken van de bedrijfsvoering.

De afgelopen jaren heeft de e-commercesector al veel stappen gezet naar verduurzaming. Als brancheorganisatie proberen we hiervoor zo goed mogelijk het beleid en de kaders te zetten. We houden nauwlettend de Europese en Nederlandse ontwikkelingen in de gaten en kijken voortdurend naar de toekomst en de rol van de consument. Op basis van deze kennis zijn we heel goed in staat om kansen te zien en hier tijdig op te anticiperen. We helpen webwinkels met advies, informatievoorziening, stakeholderoverleggen en het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe sectorbrede innovatieve projecten. Ook ontwikkelen we sectorbrede standaarden op het gebied van CO2-berekeningen.

Als Thuiswinkel.org hebben we vier focuspunten voor de komende jaren vastgesteld: logistiek, verpakkingen, consumentenbewustzijn en retouren en circulariteit.

Logistiek

De afgelopen jaren hebben we samen met de sector gewerkt aan de ontwikkeling van Bewust Bezorgd. Met deze rekentool geven we webwinkels inzicht in de eigen CO2-impact die samengaat met de verzending van pakketten en bieden we ook de mogelijkheid om de consument te betrekken bij de meest duurzame leveroptie. Op die manier weten webwinkels precies waar ze het logistieke proces het beste kunnen verduurzamen.

Voor Bewust Bezorgd voeren we veel onderzoek uit samen met de Topsector Logistiek en Connekt. Hierbij kun je denken aan onderzoek naar de uitstoot van e-commerce, de impact van afhaalpunten, en de wijze waarop we de efficiëntie van de logistiek kunnen verbeteren. Dankzij deze onderzoeken zijn er al verschillende efficiëntieslagen gemaakt.

Verpakkingen

Elke drie jaar publiceren we samen met de sector doelstellingen op het gebied van duurzame verpakkingen. Deze kun je vinden in de Brancheverduurzamingsplannen Verpakken 2019-2022. Deze stemmen we af met het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hierin volgen we uiteraard de Europese wetgeving, die steeds striktere maatregelen stelt.

Ook monitoren we de status van de doelstellingen bij de sector en zetten we nieuwe projecten in de markt om te komen tot duurzame innovatie. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een herbruikbare verpakking.

Consumentenbewustzijn

Er komt een steeds hogere maatschappelijke druk op de e-commercesector om te verduurzamen. Hierbij is het beeld van hoe duurzaam e-commerce is niet altijd juist. Door het laten uitvoeren van verschillende onderzoeken en het ontwikkelen van goede communicatie proberen we dit beeld zo goed mogelijk overeen te laten komen met de feitelijke cijfers.

Tegelijkertijd kan de consument een mooie rol spelen in de verduurzaming van de sector. Zo kunnen webwinkels de consument informatie geven over duurzame producten en de mogelijkheid bieden om te filteren op duurzame producten. Ook biedt Bewust Bezorgd de mogelijkheid om consumenten bewust te maken van de meest duurzame leveroptie, zodat ook de consument zijn rol kan pakken in een duurzame levering.

Retouren en circulariteit

Dit onderwerp omvat alles wat te maken heeft met het proces dat volgt nadat een product door de consument is ontvangen. E-commerce gaat nu eenmaal samen met retouren, waarvoor inmiddels een goed logistiek netwerk bestaat. Het zou natuurlijk erg mooi zijn als dit netwerk ook gebruikt kan worden voor de inname van grondstoffen die kunnen worden hergebruikt of recyclet. Thuiswinkel.org zet zich momenteel in voor de terugname van elektrische apparaten, maar de verwachting is dat dit in de toekomst voor meer productgroepen gaat gelden.

Op het gebied van retouren is het belangrijk dat de consument niet onnodig retourneert en dat retouren weer zo hoogwaardig mogelijk kunnen worden opgenomen in het assortiment van de webwinkel. Momenteel doet Thuiswinkel onderzoek naar de retouren en de verbetermogelijkheden.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Alicja van Ewijk 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp

 • Denk mee over circulair textiel nationaal beleidsprogramma

  Gepubliceerd op 17 juni 2024

  Voor circulair textiel publiceert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een concept-beleidsprogramma voor 2025 tot 2030, met de vraag om input te leveren voor bedrijven.

  Duurzaamheid
 • De sleutel tot duurzame groei

  Gepubliceerd op 29 mei 2024

  Om concurrerend te blijven is het omarmen en het toepassen van de razendsnelle opkomst van Artificial Intelligence, voice-technologie en dataverzameling essentieel.

  Duurzaamheid In Het Nieuws
 • Circulair shoppen in 2030: De Toekomst van Reparatie in de Retail

  Gepubliceerd op 21 mei 2024
  Kennisartikel

  In 2030 moet Nederland 50% minder primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken. In 2050 streeft Nederland naar een volledig circulaire economie.

  Duurzaamheid (1)
 • Vijf redenen waarom een duurzaamheidsstrategie onmisbaar is

  Gepubliceerd op 13 mei 2024
  Kennisartikel

  Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen e-commerce. Ondanks de brede toepasbaarheid van het onderwerp duurzaamheid is het vaak lastig om er grip op te krijgen én te houden. Waar begin je, wat zijn thema's die kansrijk zijn voor jouw organisatie, waar sta je nu, en hoe doe je het goed? Een duurzaamheidsstrategie helpt je organisatie om hier inzicht in te krijgen en een route voor de toekomst uit te stippelen.

  Duurzaamheid 800 X 400 (1)