Europese Hof spreekt zich uit tegen opt-out bij het plaatsen van cookies

Gepubliceerd op: 7 oktober 2019
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Cookies Op Bureau 800 X 400

Op 1 oktober jl. heeft het Europese Hof uitspraak gedaan in een zaak tussen de Duitse consumentenorganisatie VZVB en een online organisator van sweepstakes, ofwel promotionele acties. Een belangrijke uitspraak, omdat hieruit naar voren komt dat websites die vertrouwen op een opt-out-toestemming voor het plaatsen van cookies dit beter niet meer kunnen doen.

Met deze uitspraak omtrent de vereisten voor het geven van toestemming voor de plaatsing van cookies laat het Europese Hof zien dat cookies alleen mogen worden geplaatst als de bezoeker hier toestemming voor heeft gegeven op een manier die is voorgeschreven in de Europese privacywet AVG. Dit houdt in dat de toestemming moet worden gegeven via een duidelijke bevestigende handeling. Een eenvoudige opt-out-toestemming, waarbij de bezoeker een vinkje moet weghalen als hij geen cookies geplaatst wil hebben, is daarmee geen optie meer.

Uitspraken in het vonnis

In het vonnis heeft het Europese Hof onder meer bepaald dat:

  • een vooraf aangevinkte tic-box (opt-out) geen toestemming betekent voor het plaatsen van cookies zoals dat wel wordt vereist volgens de toestemmingsregels van de AVG;
  • rechtsgeldige toestemming alleen kan worden gegeven door een duidelijke bevestigende handeling (opt-in), waaruit ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de consument vrijwillig, specifiek en op basis van afdoende informatie heeft toegestemd in het plaatsen van cookies;
  • er geen sprake is van rechtsgeldige toestemming als de consument actief de aangevinkte tic-box moet uitschakelen om het plaatsen van cookies tegen te gaan.
  • dat er alleen sprake kan zijn van rechtsgeldige toestemming als de website die de cookies wil plaatsen, duidelijk en specifiek aangeeft wat de toestemming inhoudt, zoals welke gegevens er worden verzameld, met welk doel deze worden verwerkt, hoelang deze worden bewaard en of derden toegang hebben tot die cookies of verzamelde gegevens.

e-Privacy-verordening

In de ogen van Thuiswinkel.org is deze uitspraak een stap in de goede richting als het gaat om de bescherming van mensen tegen verborgen commerciële technieken die bepaalde reclamebureaus nog weleens willen gebruiken. Daarnaast laat het Europese Hof hiermee zien dat bedrijven die nog werken met een dergelijke opt-out-toestemming dit snel aan moeten passen. Op dit moment stellen zij zich namelijk bloot aan handhaving door toezichthouders (in Nederland de ACM en de AP) en die kunnen forse boetes kunnen opleggen. Wel wil de belangenvereniging nog benadrukken dat het op dit gebied nog steeds essentieel is dat de nieuwe e-Privacy-verordening, als aanvulling op de AVG, zo snel mogelijk moet worden ingevoerd om de privacy en veiligheid rondom elektronische communicatie verder te versterken.

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel