Dit zijn de trends voor duurzame e-commerce voor 2024

Gepubliceerd op: 19 december 2023
Bijgewerkt op: 19 december 2023
Geschreven door
Duurzaamheid Trends Duurzame E Commerce 800X400

In 2024 staat de e-commerce sector voor aanzienlijke duurzaamheidsuitdagingen, gedreven door milieu- en consumentenbewustzijn. Thuiswinkel.org speelt een cruciale rol in het begeleiden van deze transitie door middel van onze Shop Responsible missie. Deze aanpak zal niet alleen de sector verduurzamen, maar ook nieuwe kansen creëren voor bedrijven die zich aanpassen. We bespreken de duurzaamheid trends van 2024 die kansen bieden. 

Rapporteren over milieu-impact

In 2024 staat rapporteren centraal voor veel e-commercebedrijven. De Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) dwingt ondernemingen om gedetailleerd te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens, leefomgeving en klimaat. Het vereist een nieuwe manier van denken waarin bedrijven zich bewust moeten zijn van de herkomst van hun producten, de productieprocessen en de betrokkenheid van belanghebbenden. E-commercebedrijven moeten aanzienlijke hoeveelheden data verzamelen om volledige transparantie te bieden aan consumenten en stakeholders. Dit dwingt organisaties om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gehele toeleveringsketen. Ook bedrijven die nog niet rapportage plichtig zijn, zullen volgens de CSRD steeds meer transparantie moeten gaan bieden binnen hun keten.

Circulaire economie

De afgelopen jaren heeft de circulaire economie binnen de e-commerce sector substantiële vorderingen gemaakt, waarbij concrete voorbeelden steeds talrijker worden. Retailers bieden een groeiend aanbod van tweedehands producten aan, het aantal innamepunten voor recycling en hergebruik nemen toe en daarnaast bieden steeds meer retailers aantrekkelijke reparatiemogelijkheden aan. Ook in de verpakkingen zullen de eenmalige verzendverpakkingen langzaamaan plaats maken voor herbruikbare alternatieven. Deze trend wordt verder gestimuleerd door Europese wetgeving die de circulaire economie als uitgangspunt neemt; denk aan de ecodesign wetgeving, right to repair en green claims wetgeving. Het advies is dan ook om alvast in te spelen op deze ontwikkeling. Deze nieuwe vorm van ondernemen geeft namelijk heel veel kansen voor de sector. Door op tijd te starten is dit een ultieme manier om je te bedrijf toekomstproof in te richten. Lees meer over circulaire economie.

Eerlijke consumenteninformatie

Consumenten verwachten steeds concretere en relevantere informatie, ook met betrekking tot duurzaamheid. Ze willen keuze hebben en zullen ook steeds meer vragen naar duurzaamheidsinformatie in relatie tot de product- en de leveringskeuze. Met het groeiende aantal duurzaamheidsclaims, nemen ook de zorgen over greenwashing toe. Het is dus zaak als webwinkel alleen specifieke en goed onderbouwde duurzaamheidsinformatie te delen. Wil je hier meer over leren? Bekijk dan deze microlearining over duurzaamheidsclaims.

Aandacht voor retouren

Met de groei van het aantal internetnetaankopen, groeit automatisch ook het aantal retouren. Dit brengt vraagstukken met zich mee over de maatschappelijke en bedrijfseconomische impact van retouren. Media besteden in toenemende mate aandacht aan het onderwerp. De helft van de consumenten (51%) ziet retouren als een maatschappelijk probleem blijkt uit het GfK consumentenonderzoek, wat is uitgevoerd in opdracht van Thuiswinkel.org en haar onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow. In de markt zien we verschuivingen naar partijen die retourkosten in rekening brengen. Ook komt er meer aandacht voor een goede verwerking van retour gezonden producten: vanuit Europa komt een verbod op vernietiging van onverkocht textiel en andere productgroepen zullen volgen.

Consuminderen

In de markt zien we een toenemende interesse in vragen met betrekking tot consuminderen, iets wat ook maatschappelijke organisaties als cruciaal beschouwen. Negatieve geluiden over overconsumptie tijdens Black Friday dragen hieraan bij. Een onderwerp dat uiteraard spannend is voor de retailsector, maar waar we wel beweging op zien. De transitie naar de circulaire economie zal de focus verleggen naar services als resale, refill, rental, repair, van bezit naar gebruik. In 2024 verwachten we meer voorbeelden te zien en zal Black Friday ook een vleugje groen kleuren.

Uniforme standaard

In de e-commercesector ontbreekt een uniforme standaard – wat is belangrijk als je werkt aan duurzaamheid, waar kun je beginnen en waar moet je aan voldoen? Veel webwinkels zijn zoekend naar deze vragen. Daarom ontwikkelt Thuiswinkel.org een duurzaamheidscertificering op 6 pijlers: strategie, bezorgen, verpakken, retouren, productaanbod en circulaire economie. De duurzaamheidsstandaard voor deze certificering wordt onafhankelijk met de markt, stakeholders en milieuorganisaties ontwikkeld en heeft als doel bedrijven te helpen in hun duurzaamheidsaanpak.

De certificering wordt gelanceerd in april 2024, waarna je hiermee aan de slag kunt gaan in een accelerator programma. Deze quickscan geeft vast een beeld van de 6 pijlers van de certificering.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

CTA Ellen De Lange

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp