Circulair shoppen in 2030: De Toekomst van Reparatie in de Retail

Gepubliceerd op: 21 mei 2024
Bijgewerkt op: 21 mei 2024
Duurzaamheid (1)

In 2030 moet Nederland 50% minder primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken. In 2050 streeft Nederland naar een volledig circulaire economie. Een ambitieus doel dat een transformatie van huidige consumptiepatronen vereist. In deze context speelt het concept van circulair shoppen een cruciale rol, vooral binnen de retailsector. De expertgroep ‘Circulair Shoppen’ van ShoppingTomorrow, de innovatiemotor van Thuiswinkel.org, werkt dit onderzoeksjaar hard aan de volgende onderzoeksvraag: “Hoe ontwikkel je een duurzaam en winstgevend business model rondom recht op reparatie, zowel binnen als buiten garantie?”

De expertgroep, met voorzitters van Boer & Croon, The Terrace, en Thuiswinkel.org, en hosts als Bunzl, PostNL, en Bleckmann, focust op het ontwikkelen van duurzame en winstgevende businessmodellen rondom het recht op reparatie, zowel binnen als buiten de garantieperiode. Deze aanpak belooft niet alleen de levensduur van producten te verlengen, maar ook afval te verminderen en de recycling van materialen te bevorderen.

Waarom is circulair shoppen zo belangrijk?

Het grootste voordeel van circulair shoppen is de potentie om economische waarde te creëren uit bestaande middelen. Door producten een tweede leven te geven of te repareren, verminderen bedrijven de noodzaak voor nieuwe grondstoffen, wat zowel kostenbesparend werkt als de milieu-impact van de productieprocessen verlaagt. Bovendien biedt het recht op reparatie bedrijven de kans om nieuwe diensten en productlijnen te introduceren, wat kan leiden tot klantenbinding en nieuwe inkomstenstromen.

Uitdagingen van circulair shoppen

De transitie naar circulaire bedrijfsmodellen is echter niet zonder uitdagingen. De initiële kosten voor het opzetten van reparatie- en recyclingfaciliteiten kunnen groot zijn. Bovendien vereist deze aanpak een nauwe samenwerking tussen retailers, leveranciers, en afvalbeheerders, wat complexe logistieke en operationele aanpassingen met zich meebrengt.

De Nederlandse overheid heeft duidelijke ambities vastgesteld om tegen 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Dit wettelijk kader ondersteunt niet alleen de verschuiving naar circulaire bedrijfsmodellen, maar legt ook de basis voor de noodzakelijke innovatie binnen de sector. Wetgeving zoals uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verplicht bedrijven om de levenscyclus van hun producten te beheren, inclusief de inzameling en verwerking van afval.

Deze regelgeving stimuleert bedrijven om over te gaan op duurzamere praktijken, maar het vraagt ook om een herziening van bestaande bedrijfsmodellen. Ondernemingen moeten niet alleen hun productontwerp heroverwegen, maar ook hoe producten worden verkocht, gebruikt en hergebruikt. Dit stimuleert innovatie maar vereist ook dat bedrijven flexibel en adaptief zijn in het omgaan met nieuwe regelgeving en marktvoorwaarden.

Meld je aan op de nieuwsbrief

In oktober worden de resultaten van het huidige onderzoek gepubliceerd via een bluepaper en het ShoppingTomorrow Magazine. Deze publicaties zullen niet alleen de uitgewerkte businessmodellen bevatten, maar ook algemene lessen die van toepassing zijn op de hele sector. De inzichten uit deze onderzoeken zouden de retailindustrie aanzienlijk dichter bij een circulaire toekomst moeten brengen, waardoor niet alleen milieuvoordelen worden gerealiseerd, maar ook economische. Wil je meer weten over deze expertgroep? Meld je aan op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp

 • Elektrische bus besturen met B-rijbewijs mag een jaar langer

  Gepubliceerd op 21 juni 2024

  Elektrische bus besturen met B-rijbewijs mag een jaar langer.

  Afbeeldingen (3)
 • Denk mee over circulair textiel nationaal beleidsprogramma

  Gepubliceerd op 17 juni 2024

  Voor circulair textiel publiceert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een concept-beleidsprogramma voor 2025 tot 2030, met de vraag om input te leveren voor bedrijven.

  Duurzaamheid
 • De sleutel tot duurzame groei

  Gepubliceerd op 29 mei 2024

  Om concurrerend te blijven is het omarmen en het toepassen van de razendsnelle opkomst van Artificial Intelligence, voice-technologie en dataverzameling essentieel.

  Duurzaamheid In Het Nieuws
 • Vijf redenen waarom een duurzaamheidsstrategie onmisbaar is

  Gepubliceerd op 13 mei 2024
  Kennisartikel

  Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen e-commerce. Ondanks de brede toepasbaarheid van het onderwerp duurzaamheid is het vaak lastig om er grip op te krijgen én te houden. Waar begin je, wat zijn thema's die kansrijk zijn voor jouw organisatie, waar sta je nu, en hoe doe je het goed? Een duurzaamheidsstrategie helpt je organisatie om hier inzicht in te krijgen en een route voor de toekomst uit te stippelen.

  Duurzaamheid 800 X 400 (1)