AVG: Recht van bezwaar

Gepubliceerd op: 25 mei 2018
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Privacy 3

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), of General Data Protection Regulation (GDPR), heeft een consument die bij een koop op afstand zijn persoonsgegevens deelt, op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. Het betreffende bedrijf moet de verwerking van de persoonsgegevens dan staken tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Ook als de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, mag het bedrijf de verwerking van persoonsgegevens voortzetten.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. Hierbij maakt het niet uit dat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking of dat dit gebeurt op basis van andere rechtsgronden. Deze informatie moet op het moment van het eerste contact uitdrukkelijk onder de aandacht worden gebracht van de betrokkene.

Wat moeten webwinkeliers doen?

Webwinkeliers dienen de klant te informeren over het feit dat hij bezwaar kan maken tegen het verdere gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden. Verder moeten zij altijd gehoor geven aan een dergelijk bewaar, tenzij hun gerechtvaardigde gronden echt zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel