Online betalen in Nederland 2016

In deze tiende, jaarlijkse position paper geven de Nederlandse webwinkels, verenigd in Thuiswinkel.org, hun visie op de (nabije) toekomst van online betalen en beschrijven zij wat nodig is om dit te realiseren.

Deze position paper spreekt verschillende marktpartijen aan om samen te werken aan verbetering van online betaaldiensten. Dit resulteert voor 2016 in drie aanbevelingen:

Om consumenten zo goed mogelijk van dienst te zijn en de groei van de e-commercesector te waarborgen, geeft Thuiswinkel.org drie aanbevelingen in haar laatste Position Paper Online Betalen.

  1. Realiseer een aggregatiefunctie tussen de stelsels van iDIN en Idensys, en eventuele toekomstige eID stelsels, zodat één aansluiting voor een webwinkel volstaat om maximaal bereik te halen en de toepassing van one-click buy oplossingen te vergroten (aan: de gezamenlijke Nederlandse banken, Betaalvereniging Nederland, Payment Service Providers en overheid).
  2. Investeer in standaardisatie van open-APIs om (Europees) bereik, conversie en interoperabiliteit te bevorderen en extra diensten te kunnen bieden (aan: marktpartijen en de gezamenlijke Nederlandse banken).
  3. Integreer de iDIN identificatie/inlog met de iDEAL betaaltransactie, zodat eenmalig inloggen voldoende is voor identificatie en betalen en de check-out vereenvoudigd wordt (aan: de gezamenlijke Nederlandse banken en Betaalvereniging Nederland).

Thuiswinkel.org behartigt de belangen van haar leden en de e-commercebranche en roept stakeholders op de aanbevelingen te verwezenlijken en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de dynamische e-commercesector.