Thuiswinkel Markt Monitor

Thuiswinkel Markt Monitor

De Thuiswinkel Markt Monitor is hét onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland en verschijnt vier keer per jaar. De Thuiswinkel Markt Monitor geeft inzicht in de Nederlandse b2c-e-commercemarkt. Met het rapport willen we aanknopingspunten bieden voor een strategisch beleid aan alle organisaties die betrokken zijn bij e-commerce in Nederland. Nieuw hierbij is dat de online markt in relatie wordt gebracht met de totale consumentenmarkt.

De volgende onderzoeksgebieden komen aan bod: 

  • Online kopers in beeld: wie zijn de online kopers en wat is hun profiel?
  • Online markt in cijfers: hoe ontwikkelt de online markt zich en hoe verhoudt dit zich tot de totale detailhandelmarkt? 
  • Marktsegmenten uitgelicht: hoe ontwikkelen afzonderlijke marktsegmenten zich? 
  • Devices & betaalwijzen: via welke devices wordt besteld en op welke manier betaalt men? 
  • Cross-border: wie zijn de online kopers die op anderstalige sites bestellen en wat besteden ze per land?
  • Achtergronden online winkelen: hoe tevreden is men met online winkelen en wat ervaart men als voor- en nadelen?

Voor inhoudelijke vragen over de Thuiswinkel Markt Monitor en de gebruikte onderzoeksmethoden kun je contact opnemen met Danny van den Berg van GfK ().

    Historie Thuiswinkel Markt Monitor 2010-2014

    Van 2010 tot 2014 werd de Thuiswinkel Markt Monitor twee keer per jaar uitgevoerd door Blauw Research. Inmiddels voert GfK het onderzoek vier keer per jaar voor ons uit. Ben je nieuwsgierig naar de feiten en cijfers tussen 2010-2014?