Bewaartermijnen

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer je klant zich bijvoorbeeld beroept op het herroepingsrecht, dan wil je na veertien dagen nog wel weten om welke klant en welke overeenkomst het ging. Een schoenmaat heb je, afhankelijk van het doel waarvoor je dit gegeven had verzameld, waarschijnlijk minder lang nodig. Een bedrijf moet dus goed kunnen beargumenteren hoelang de gegevens van een consument bewaard worden voor het oorspronkelijke doel.

Wat moeten webwinkeliers doen?

Zorg dat je er per verwerking weet hoelang je bepaalde gegevens (afhankelijk van het doel waarvoor je ze verzamelt) mag bewaren. Zorg er dan in je proces voor dat je er op het juiste moment aan herinnerd wordt dat je de gegevens die je niet meer mag gebruiken, verwijdert. Dit kun je doen door het nemen van de juiste technische en organisatorische maatregelen in je organisatie. Kijk voor meer informatie en tips over deze maatregelen op de pagina van Privacy by design.