Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ook binnen het steeds veranderende retail landschap speelt dit onderwerp een steeds grotere rol. Dit vraagt om een constante focus op innovatie waarin er een balans moet zijn tussen sociale, economische en ecologische factoren.

Duurzaamheid is een onderwerp dat alle bedrijfsterreinen raakt. Binnen de e-commerce sector liggen er voornamelijk kansen op het gebied van energiegebruik, logistiek en verpakkingen. Hierbij is het inzichtelijk maken van de milieu-impact van het online winkelen een eerste stap. De afgelopen maanden heeft Thuiswinkel.org zich ingezet om hier verschillende initiatieven in te ontwikkelen. Inmiddels is er een onderzoek afgerond waarin de milieu footprint van de last mile inzichtelijk is gemaakt. 

Thuiswinkel.org gaat de focus op duurzaamheid de komende jaren verder uitbreiden naar andere relevante onderwerpen voor de e-commerce sector, zodat dit volledig geïtereerd kan worden in alle bedrijfsprocessen.

Duurzaamheid van 'last mile' logistiek van webwinkels

Optimalisatie van het logistieke proces komt zowel het bedrijfsresultaat als het milieu ten goede. Veel kansen liggen in de last mile: efficiënter bezorgen bij de consument met oog voor het effect op het milieu en de samenleving. Feit blijft dat er gereden moet worden en dan liefst zo zuinig mogelijk. De uitdaging: het moet voor de consument gemakkelijker worden. Lees meer in het onderzoek van EY i.s.m. Thuiswinkel.org: 'The green mile? Over de duurzaamheid van de 'last mile' in de Nederlandse e-commerce.

 

Er liggen ook kansen bij verpakkingen, door te komen tot minder verpakkingsmaterialen en het optimaliseren van het hergebruik ervan. Daarnaast is het van belang om te kijken naar de huidige materialen die worden ingezet voor de verzendmaterialen. Aandachtspunten te over die in de komende periode verder worden onderzocht.