Wat houdt de wet in?

Er gaat, naar alle waarschijnlijkheid, wetgeving uit Europa komen die webshops verplicht om een herroepingsknop op hun website te plaatsen. Deze knop moet ervoor zorgen dat consumenten net zo makkelijk een op afstand gesloten contract kunnen herroepen als afsluiten. Onder contracten wordt ook de verkoop van goederen verstaan. Thuiswinkel.org vindt ook dat consumenten in staat moeten zijn om beroep te doen op hun herroepingsrecht, maar er zijn andere manieren om dit doel te bereiken.

De discussie rondom het implementeren van de herroepingsknop vindt plaats in de context van het wijzigen van de Consumentenrecht Richtlijn (2011/83/EU) betreffende de Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten (2002/65/EG).

Problematiek en doel

Volgens de personen die het amendement van de stopknop hebben geïnitieerd, is het vaak voor consumenten onduidelijk hoe en waar zij zich kunnen beroepen op het herroepingsrecht.

De one-size-fits-all benadering van deze knop gaat in de praktijk niet het gewenste resultaat opleveren en leidt tot verdere betutteling van de ondernemer. Er is een breed scala aan verschillende diensten en producten die online worden aangeboden. De ideale uitvoering van het herroepingsrecht loopt daarom ook uiteen. Bij sommige producten of diensten kan een herroepingsformulier goed werken, bij andere gevallen kan een herroepingsknop het beste toegepast worden. Het is voor Thuiswinkel.org van belang dat de ondernemer de ruimte houdt om een instrument te kiezen waarmee de consument gebruik van maken van het herroepingsrecht.

Het doel van deze wet is om ervoor te zorgen dat consumenten net zo makkelijk hun contract (ook aankopen) kunnen beëindigen als afsluiten.

Artikelen

De discussie rondom de herroepingsknop vindt plaats in het wijzigen van de Richtlijn inzake verkoop op afstand van financiële diensten. Maar de knop gaat ook gelden voor alle op afstand gesloten contracten. Dit betekent dat de online verkoop van goederen, wat ook een op afstand gesloten contract is, hieronder gaat vallen.

Overweging 25: In overweging 25 van het voorstel staat: “the trader offers the possibility of concluding distance contracts by means of an online interface… he should be obliged to enable the consumer to withdraw from such a contract via a button or a similar function on that same interface. Dit doet ertoe leiden dat er een herroepingsknop aangeboden dient te worden op de online interface.

Artikel 11 (a): Artikel 11 (a) legt overweging 25 vast in de verplichtingen onder de Richtlijn. “Exercise of the right of withdrawal from distance contracts concluded by the means of an online interface. For distance contracts concluded by the means of an online interface, the trader shall ensure that the consumer can withdraw from the contract on that same online interface by using a button or a similar function.”

De herroepingsrecht en e-commerce

Deze wetgeving gaat verregaande effecten hebben voor de Nederlands e-commercesector. Ondernemers moeten naar aanleiding van deze wet een herroepingsknop gaan aanbieden op hun online interface. Zij moeten dus hun website opnieuw gaan inrichten wat geld kost en onvoorziene gevolgen kan hebben op hun conversie.

Wat vindt Thuiswinkel.org?

Thuiswinkel.org is sterk tegen het verplicht instellen van deze knop. De ondernemer moet de ruimte houden om een eigen invulling te geven aan de manier waarop zij het herroepingsrecht uitoefenen. Er is een breed scala aan op afstand gesloten contracten en de knop is niet voor alle contracten de beste manier om het herroepingsrecht aan te bieden. Het verplicht stellen van een herroepingsknop is betutteling van de ondernemer, zonder dat het in alle gevallen leidt tot het gewenste doel.

Tijdlijn

Ga terug naar de wetgevingsagenda

Nieuwsbrief CTA 150 X 150

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Ik meld me aan