Wanneer is er sprake van een kennelijke vergissing?

Van een kennelijke vergissing is sprake als je had kunnen weten of begrijpen dat de prijs veel te laag is voor het artikel dat werd aangeboden. Met andere woorden: zelfs als het je al niet meteen duidelijk was dat hier een vergissing in het spel was, dan was het verschil in prijs zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden had moeten zijn voor twijfel. 

Wanneer er twijfel kan bestaan over de juistheid van de prijs ben je als consument verplicht hier zelf navraag naar te doen. 

Is het verschil in prijs niet aanzienlijk, dan mag de webwinkelier de prijs van een al besteld product niet zomaar aanpassen.

Wil je hier meer over weten?

Lees dan dit oordeel van de rechter.