Wat is het Besluit UPV Textiel?

Gepubliceerd op: 23 november 2022
Bijgewerkt op: 23 november 2022
Geschreven door
Upv Textiel

Vanaf de zomer wordt een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel van kracht. Producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel worden door deze nieuwe wetgeving vanaf 2023 verantwoordelijk gehouden voor de afvalfase van de kleding die zij op de Nederlandse markt afzetten. Dit is een individuele verantwoordelijkheid, maar deze kan ook collectief uitgevoerd worden door een producentenorganisatie. Hiertoe is Stichting UPV Textiel opgericht.

UPV in het kort

Een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) maakt producenten en importeurs verantwoordelijk voor de gehele cyclus van een product, tot en met de afvalfase. De overheid wil daarmee bedrijven stimuleren om een stijgend percentage afval voor hergebruik en recycling in te zetten en als nieuwe grondstof beschikbaar te krijgen. In andere EU-landen gelden al vergelijkbare regels en UPV-wetgeving is vanaf 2025 overal in de EU verplicht. Het doel van de UPV is om te zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling in de fashionbranche.

Verplichtingen voor producenten en importeurs

Met het Besluit UPV Textiel worden producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk voor de afvalfase van producten die zij in Nederland op de markt brengen. Het Besluit UPV Textiel stelt producenten en importeurs individueel verantwoordelijk voor:

  • De organisatie van een passend gescheiden inzamelsysteem plus de financiering hiervan.
  • De verplichting te zorgen voor recycling en hergebruik van het ingezamelde textiel.

Daar heeft de overheid doelstellingen aan gekoppeld: 50% van de afzet op de Nederlands markt moet in 2025 gerecycled/hergebruikt worden en stapsgewijs loopt dit op tot 75% in 2030 en 100% in 2050. Nu wordt 35% hergebruikt en gerecycled.

Voor wie precies is het Besluit UPV Textiel?

Het Besluit UPV Textiel geldt voor producenten en importeurs die beroepsmatig consumenten- en bedrijfskleding, tafel-, bed- en huishoudlinnen voor het eerst in Nederland in de handel brengen. Dit geldt ook voor textiel met gerecycled content. Het maakt daarbij niet uit aan wie het product wordt aangeboden; dit kan zijn aan een bedrijf, of direct aan een consument. De producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat consumenten en andere eindgebruikers altijd, overal in Nederland en kosteloos jouw producten kunnen afgeven bij een innamepunt. Ook moet aangetoond kunnen worden wat er met het textielafval gebeurt. Daarnaast is het verplicht jaarlijks verslag te doen van de hoeveelheid textiel die je in Nederland in de markt hebt gezet en of en hoe de doelstellingen van inzameling, recycling en hergebruik zijn behaald.

Collectieve producentenorganisatie

Het is kostbaar en een uitdaging om individueel aan de UPV-verplichtingen te voldoen. Daarom is Stichting UPV Textiel opgericht door Modint en INretail. Deze producentenorganisatie gaat de UPV-verantwoordelijkheden die leveranciers en importeurs van kleding en huishoudtextiel hebben collectief organiseren. Dit maakt de organisatie van een landelijk dekkend kwalitatief inname- en verwerkingssysteem efficiënt, effectief en betaalbaar. Via deze link kun je je aanmelden en voor aanvullende informatie verwijzen we je door naar de website van Stichting UPV Textiel. 

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp