UPDATE: Overheid versoepelt en verruimt TOGS-regeling

Categorie
Gepubliceerd op: 20 april 2020
Bijgewerkt op: 28 januari 2021
Corona Mensen Op Straat Met Mondkap 800X400

Op 8 april jl. werd de zogenoemde TOGS-regeling, waarmee ondernemers werkzaam in sectoren die worden getroffen door de maatregelen van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen, voor de tweede maal aanzienlijk uitgebreid naar vele andere sectoren. Daarnaast kunnen ondernemers die menen in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, maar geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, zich melden bij de RVO. Thuiswinkel.org heeft zich hier de afgelopen weken hard voor gemaakt en is daarom bijzonder blij met dit resultaat.


Update

Een belangrijke voorwaarde in de oorspronkelijke regeling was dat je als ondernemer voor je bedrijf een ander vestigingsadres dan je huisadres moest hebben. De RVO heeft inmiddels laten weten dat hier minder zwaar naar gekeken zal worden en dat bedrijven met een juiste SBI-code aanspraak maken op deze TOGS-regeling. Het kan dan wel zo zijn dat de goedkeuring van je aanvraag dan meer tijd in beslag neemt, omdat hier vervolgens handmatig naar gekeken moet worden.

“Vooropgesteld, wij zijn heel blij met het initiatief van de overheid om ondernemers die worden getroffen door de maatregelen een financiële compensatie van € 4000,- krijgen, maar vanuit onze achterban kwamen er steeds meer geluiden dat zij geen aanspraak konden maken op deze noodhulp”, aldus Martijn Hos, belangenbehartiger bij Thuiswinkel.org. “Wij hebben ons daarom ingezet om de TOGS-regeling verder uitgebreid te krijgen zodat ook webwinkels die getroffen worden door de maatregelen van de overheid zich bij het noodloket kunnen melden. We zijn dan ook bijzonder blij dat dit heeft geholpen en dat iedereen die recht heeft op deze hulp die ook gaat krijgen.”


Wat kunnen getroffen ondernemers doen?

(Online) ondernemers die van mening zijn dat zij in een sector werkzaam zijn die getroffen wordt door de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij bekijken vervolgens de ingediende verzoeken per geval op redelijkheid en billijkheid of toetsen ze aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven. Zodra de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de ondernemer de financiële compensatie.

Adviezen voor ondernemers

Thuiswinkel.org wil de ondernemingen die een aanvraag voor de TOGS-regeling willen indienen nog een aantal adviezen meegeven:

  • Ga in gesprek met de RVO op basis van de uitbreiding van deze regeling (hier vind je een lijst met de SBI-codes behorend bij de TOGS-regeling) en de brief die hierover vanuit het kabinet is gestuurd .
  • Houd er rekening mee dat over het algemeen snel tot toekenning besloten wordt, maar dat er achteraf wel wordt gecontroleerd of er geen misbruik is gemaakt van de regelingen.
  • De TOGS-regeling is een geautomatiseerd proces dat snel is opgetuigd. Hierdoor kan het zijn dat je aanvraag toch wordt afgewezen. Als je van mening bent dat je toch aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact op met de RVO.
  • Informeer je goed over de regeling waar je gebruik van wilt maken. De overheid biedt namelijk verschillende regelingen aan die ondernemers kunnen helpen, bijvoorbeeld specifiek voor zzp’ers. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van de relevante regelingen.

Deel dit nieuwsartikel