TOGS-regeling uitgebreid naar nevenactiviteiten

Categorie
Gepubliceerd op: 29 april 2020
Bijgewerkt op: 29 januari 2021
Calculator

Met ingang van vandaag (woensdag 29 april) kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit.

Na een analyse van de meldingen van ondernemers bij RVO blijkt dat de geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste hierbij is overigens wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies (de ondernemer verwacht tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020 een omzetverlies van minimaal € 4000,-) en de vaste lasten (de ondernemer verwacht in deze periode ook minimaal € 4000,- aan vast lasten).

Wat is de TOGS-regeling?

Het kabinet heeft op 8 april 2020 de TOGS-regeling in het leven geroepen om ondernemers te steunen die zijn getroffen door maatregelen van de regering om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Onder deze regeling kunnen bedrijven eenmalig aanspraak maken op een tegemoetkoming van € 4000,-. Aanvankelijk was deze regeling alleen voor ondernemingen in een beperkt aantal sectoren (op basis van de SBI-code waarmee bedrijven staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel), maar mede door lobbywerk van Thuiswinkel.org is dit aantal sectoren de afgelopen weken uitgebreid en zijn de voorwaarden versoepeld.

Adviezen voor ondernemers

Thuiswinkel.org wil de ondernemingen die een aanvraag voor de TOGS-regeling willen indienen nog een aantal adviezen meegeven:

  • Ga in gesprek met de RVO op basis van de uitbreiding van deze regeling (hier vind je een lijst met de SBI-codes behorend bij de TOGS-regeling) en de brief die hierover vanuit het kabinet is gestuurd .
  • Houd er rekening mee dat over het algemeen snel tot toekenning besloten wordt, maar dat er achteraf wel wordt gecontroleerd of er geen misbruik is gemaakt van de regelingen.
  • De TOGS-regeling is een geautomatiseerd proces dat snel is opgetuigd. Hierdoor kan het zijn dat je aanvraag toch wordt afgewezen. Als je van mening bent dat je toch aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact op met de RVO.
  • Informeer je goed over de regeling waar je gebruik van wilt maken. De overheid biedt namelijk verschillende regelingen aan die ondernemers kunnen helpen, bijvoorbeeld specifiek voor zzp’ers. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van de relevante regelingen.

Deel dit nieuwsartikel