'Kamer zoekt balans in bouw data- en distributiecentra'

Categorie
Gepubliceerd op: 18 februari 2022
Bijgewerkt op: 18 februari 2022
Geschreven door
Distributiecentra 800 X 400

VNO-NCW, MKB-Nederland en Thuiswinkel.org zijn blij met de steun van de Tweede Kamer voor meer regie van de overheid op de bouw van data- en distributiecentra. Dinsdag stemde het parlement over een motie van Van Esch (Partij voor de Dieren) en Simons (BIJ1). Waar eerder door sommige partijen nog gepleit werd voor een totaalverbod op dit type gebouwen, gaat dat voor een Kamermeerderheid te ver.

Het belang van efficiënte logistieke diensten en goede datahubs voor de brede welvaart in Nederland wordt ook door de Kamer ingezien. Maar zaak is volgens de Tweede Kamer wel de gebouwen die deze faciliteiten bieden, goed doordacht een plek te geven in het landschap en waar mogelijk bestaande faciliteiten efficiënter te gaan gebruiken. Een belangrijk thema voor Thuiswinkel.org, omdat er enerzijds ontsiering/landschapsvervuiling tegen moet worden gegaan en tegelijkertijd een langetermijnperspectief geboden moet worden aan bedrijven die daardoor investeringen binnen de mogelijkheden kunnen doen.

Ondernemersperspectief

Data, digitalisering en duurzame logistiek vormen de ruggengraat van de moderne Nederlandse economie. Dagelijks worden miljoen pakketten thuisbezorgd en zorginstellingen, winkels en culturele instellingen met levensmiddelen en andere producten bevoorraad. We werken ook steeds meer online en in de cloud. Juist door de zeer efficiënt werkende distributiecentra en datacenters zijn we in staat steeds meer mensen en bedrijven in ons land op een duurzame en comfortabele manier te voorzien van producten en (ict-)diensten. Dat bij de bouw van deze faciliteiten goed rekening gehouden moet worden met de impact op de leefomgeving en het energieverbruik, vinden ook de ondernemerskoepels.

Vervolgproces

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, zal nu met provincies gaan onderzoeken hoe het Rijk meer regie kan gaan voeren. Daarbij kijkt de minister uitdrukkelijk naar de Ladder voor Duurzame verstedelijking (een instrument voor efficiënt ruimtegebruik) voor niet-wonenfuncties en (her)inrichting van bedrijventerreinen. Bij de actualisatie van de nationale omgevingsvisie zal de minister hierop terugkomen. VNO-NCW en MKB-Nederland blijven aandacht vragen bij zowel de overheid als de politiek voor de meerwaarde van data- en distributiecentra voor de brede welvaart in Nederland.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

CTA Ellen De Lange

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp