Geef e-commerce een stem!

Gepubliceerd op: 15 september 2020
Bijgewerkt op: 27 januari 2021
Verkiezingen Stempapier Met Potlood 800X400

Vandaag is het Prinsjesdag. Omdat er dit jaar geen stoet en balkonscene zijn, kan alle aandacht gaan naar waar Prinsjesdag werkelijk om draait: de rijksbegroting van volgend jaar. Op zich interessante kost, maar als lobbyist kijk ik vooral uit naar de Tweede Kamerverkiezingen die maart volgend jaar plaatsvinden (ervan uitgaande dat Rutte III de rit uitzingt, waar het nu naar uitziet). Ik vind die interessanter, omdat grote besluiten met budgettaire impact door het kabinet vaak tot voorbij aanstaande verkiezingen worden geschoven.

Kamerverkiezingen leiden tot regeringen, in Nederland steevast uit coalities opgebouwd. Welk beleid gaat de nieuwe regering uitstippelen in haar regeerakkoord? En hoe gaat dat impact hebben op onze mooie sector? Omdat we bij Thuiswinkel.org proactief met beleid en regelgeving bezig zijn, hebben we daar voor de toekomstige regeringspartijen alvast over nagedacht vanuit een gezamenlijke visie.

Onze visie op e-commerce

Die visie start met het gegeven dat de grote transformatie in retail, die met de komst van internet al zo’n 25 jaar gaande is, enorm blijft versnellen. Retailers die de online en offline verkoop hebben geïntegreerd, behoren tot de ‘winnaars’. Net als de platformen en merken die door consumenten in de harten zijn gesloten. Winkels en ketens die er daarentegen al belabberd voor stonden, zullen binnen afzienbare tijd verdwijnen. Zij hebben niet de tijd en het geld om te overleven. Het is de hoogste tijd om de e-commercesector niet meer als aparte retailsector te zien; omnichannel retail is de logische volgende gedaante van de hele retailsector.

Er zijn verschillende ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de verdere groei van online retail tijdens de volgende regeerperiode. Deze staan allemaal beschreven in ons verkiezingsprogramma. In deze blog ga ik wat dieper in op digitale transformatie. Deze transformatie is niet nieuw en al jaren in volle gang. En daar komen (nieuwe) data- en/of AI-gedreven digitale technologieën om de hoek kijken, variërend van blockchain en voice tot 3D-printing. Die zorgen ervoor dat bedrijven consumenten nog beter (persoonlijker) van dienst kunnen zijn.

In mijn ogen komen met nieuwe techniek en digitale transformatie nieuwe (maar ook aloude) verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheid voor een veilige bescherming van persoonlijke gegevens bijvoorbeeld. Voor algoritmen die niet ingaan tegen grondrechten van consumenten. Voor veilige systemen en het bestrijden van fraude en cybercriminaliteit. Laat dat nu domeinen zijn waar niet alleen bedrijven maar ook de overheid een taak heeft.

Aanpak cybercriminaliteit

Daarom uit ons verkiezingsprogramma de aanbeveling: “Versterk de aanpak van cybercriminaliteit.” Op dit moment hebben veel ondernemers het beeld dat aangifte doen zinloos is. Dat moet anders. Om de meldingsbereidheid van cybercrime-incidenten te vergroten moet er sprake zijn van een geloofwaardige aanpak van deze criminaliteit. Naast versterking van awareness rondom cybercriminaliteit moet de politie meer doen om te laten zien dat aangifte van cybercriminaliteit zinvol is, zeker richting retailers en andere ondernemers. Er is meer kennis en flexibiliteit richting retailers  nodig onder de politie met expertise in cybercriminaliteit om deze snel ontwikkelende vorm van criminaliteit de kop in te drukken. Voor een succesvolle aanpak is samenwerking binnen de gehele keten nodig, waarbij je kunt denken aan internetproviders en het Openbaar Ministerie.

Tot slot moet het Digital Trust Center als vraagbaak voor ondernemers worden versterkt. Zo krijgen bedrijven en branches een vaste en betrouwbare plek waar ze terechtkunnen met hun online veiligheidsproblemen en vraagstukken bij calamiteiten.

Geef e-commerce een stem

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 besteedt Thuiswinkel.org aandacht aan verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor de Nederlandse e-commercesector. Zo hebben we op basis van ontwikkelingen in de markt een eigen verkiezingsprogramma opgesteld. Aan de hand van een blogreeks bespreken onze specialisten de verschillende adviezen die wij de politieke partijen mee willen geven om de internationale positie van de Nederlandse e-commercebranche verder te versterken.

Lees het verkiezingsprogramma

Deel dit nieuwsartikel