E-commercesector moet aan de slag met Nationaal Plan Circulaire Economie

Categorie
Gepubliceerd op: 14 maart 2023
Bijgewerkt op: 14 maart 2023
Circulaire Economie

Nederland zet zich in voor een circulaire economie en ook e-commercesector moet aan de slag, is te lezen in het Nationaal Plan Circulaire Economie (NPCE). Voor onze sector zijn onder meer de overstap naar circulaire businessmodellen, hergebruik, circulair ontwerp, reparatie, inzameling en recycling van toepassing. Het NPCE biedt een belangrijke richtlijn en handvatten voor ketensamenwerking om zo de economie te verduurzamen. Thuiswinkel.org heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het plan, maar mist nog het vrijmaken van het nodige budget om een circulaire economie weer een stap dichterbij te brengen.

Hele plan heeft raakvlakken met e-commerce

Eind januari publiceerde het kabinet het NPCE 2023-2030. Hierin staat een routekaart naar hoe Nederland in 2050 volledig circulair gaat zijn, met zo min mogelijk afval en zonder grondstofverspilling. Dit is geen “nice to have, maar een need to have”, zegt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen. Om circulariteitsdoelen voor 2030 en 2050 te behalen, focust het plan nu met name op: 

  • het verminderen van grondstofgebruik;
  • substitutie van grondstoffen;
  • levensduurverlenging;
  • hoogwaardige verwerking.

Eigenlijk kent het hele NPCE raakvlakken met de e-commercesector. Een aantal relevante zaken om uit te lichten voor onze sector zijn onder meer de overstap naar circulaire businessmodellen, hergebruik, slim productontwerp, reparatie, inzameling en recycling. Meer expliciet pleit het NPCE voor ambitieuze doelstellingen voor een normering voor loze ruimte in verpakkingen en herbruikbare verzendverpakkingen voor de e-commercesector. Verder benadrukt het plan dat er samenwerking nodig is tussen verschillende partijen om de transitie naar een circulaire economie te realiseren. E-commercebedrijven kunnen stappen zetten door duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategieën en samen te werken met andere partijen in de toeleveringsketen.

Bijdrage van Thuiswinkel.org via transitieagenda Consumptiegoederen

Aan de basis van het rapport staan transitie-agenda’s voor de vijf productketens met de meeste negatieve impact die zijn opgesteld in 2018. Dit zijn Biomassa en Voedsel, Kunststoffen, Consumptiegoederen, Bouw en Maakindustrie. Voor deze productgroepen zijn nu concrete doelen geformuleerd en is beleid ontwikkeld.

Thuiswinkel.org droeg bij aan de totstandkoming van de transitie-agenda Consumptiegoederen. Dit betreft elektrische en elektronische apparaten, verpakkingen en wegwerpproducten, textiel en meubels. Voor deze productgroepen zijn doelstellingen voor 2030 gesteld gericht op circulariteit (p.68-81). Zo is een goed voorbeeld van hoe de e-commercesector kan bijdragen aan een circulaire economie het terugnemen en recyclen van producten aan het einde van hun levensduur. Veel e-commercebedrijven bieden hun klanten de mogelijkheid om producten terug te sturen als deze niet meer gebruikt worden, maar wat gebeurt er vervolgens met deze producten? Een circulaire aanpak zou betekenen dat deze producten opnieuw worden gebruikt of gerecycled in plaats van weggegooid.

Ook kunnen e-commercebedrijven investeren in innovatieve technologieën om efficiënter te werken en afval te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van 3D-printers om producten op maat te maken, waardoor er minder materiaal verspild wordt.

Eerste reactie op het NPCE en verdere bespreking

In de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), bedoeld als kennisbasis over de transitie naar een circulaire economie, staat al een korte reactie op het NCPE: “De inhoud van dit rapport laat zien dat de overheid grote ambities heef voor circulaire economie, maar dat om die te bereiken het versterken van de beleidsinzet nodig is om zo op grote schaal circulair produceren en consumeren te realiseren.” Het PBL zal later in 2023 uitgebreider reflecteren op de voorstellen uit het NPCE. Ook Thuiswinkel.org ziet een grote ambitie, maar er is meer nodig om de doelen te halen. Missend is het vrijmaken van het nodige budget om een circulaire economie weer een stap dichterbij te brengen.

De verdere behandeling van het Nationaal Plan Circulaire Economie volgt tijdens het Commissiedebat Circulaire Economie op 20 april 2023.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

CTA Ellen De Lange

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp