2021: de kansen van het verkiezingsjaar

Categorie
Gepubliceerd op: 14 december 2020
Bijgewerkt op: 8 februari 2021
2021 800 X 400

2021: het jaar van verkiezingen en nieuwe kansen en uitdagingen

Als 2020 ons iets heeft geleerd, is het wel dat dat de toekomst zich lastig laat voorspellen. Toch blijft het wel belangrijk om vooruit te kijken. Zo mogen we in maart weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen, waarmee we indirect een stem hebben op het landelijke beleid voor de e-commercebranche de komende vier jaar.

Door de uitbraak van het COVID-19-virus is 2020 heel anders gelopen dan vooraf voorspeld en de invloed van corona zal ook volgend jaar nog voelbaar zijn. Wat vaststaat, is dat 2021 een verkiezingsjaar is en dat we dus (in aangepaste vorm) onze stem mogen uitbrengen voor een nieuwe Tweede Kamer. De verwachting is dat er veel nieuwe Kamerleden zullen toetreden en zeker is dat er een nieuw kabinet komt, met eigen plannen waarover Thuiswinkel.org al meedacht omdat deze impact kunnen hebben op onze sector.

De visie van Thuiswinkel.org

In aanloop naar de verkiezingen gaan de beleidsadviseurs van Thuiswinkel.org hier al over in gesprek met verschillende relevante partijen en daartoe is dan ook een eigen verkiezingsprogramma geschreven, die is opgesteld met input vanuit de markt. Hierin komen vijf belangrijke ontwikkelingen voor de komende periode naar voren:

  • Digitale transformatie. De digitale transformatie dendert onverminderd voort. Door nieuwe digitale toepassingen kunnen bedrijven consumenten steeds meer centraal stellen.
  • Digitale organisatie. Digitale organisaties zijn in staat sneller te veranderen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Daar zijn medewerkers voor nodig met de juiste digital business skills.
  • Duurzaamheid. Steeds meer mensen snappen dat wij als consumenten direct een impact hebben op hoe we leven, ook voor toekomstige generaties. De efficiënte inrichting van het e-commercenetwerk kan verduurzaming juist een boost geven.
  • Platformeconomie (globalisering versus lokalisering). Terwijl consumenten in tijden van COVID-19 vaker lokaal kopen bieden grote platformen mogelijkheden voor consumenten en bedrijven om internationaal te (ver)kopen.
  • Veranderend consumentengedrag. Bepalende factoren voor gedragsverandering zijn gemak, gewin, genot, gewenst, gewoonte en gewenning. Bedrijven moeten daar voortdurend op inspelen.

Tot aan de verkiezingen besteden we via bijvoorbeeld blogs en social media veel aandacht aan deze onderwerpen, maar voor twee onderwerpen willen we nu alvast even stilstaan bij de belangrijkste ontwikkelingen die komend jaar (op Europees vlak) gaan plaatsvinden.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zien we voor komend jaar drie belangrijke aanbevelingen aan het nieuwe parlement:

  • De overheid werkt aan een normering voor CO2-uitstoot voor alle sectoren, waaronder de e-commercebranche. De door de e-commercesector ontwikkelde generieke rekenmethode Bewust Bezorgd dient hierbij als maat genomen te worden, waarmee de inspanningen van de (koplopers in de) sector beloond worden.
  • De bezorging bij een pakketpunt in plaats van bezorging aan huis kan de CO2-uitstoot verlagen en de congestie in de drukke binnensteden verminderen. Dit effect wordt alleen bereikt als de consument lopend of fietsend het pakket ophaalt. Hiervoor is een pakketpunt waar alle pakketten kunnen worden afgeleverd essentieel. De overheid dient daarom de uitbreiding van multi-labelpakketpunten te stimuleren.
  • De retail wordt gebruikt als kanaal om gebruikte goederen (zoals elektronica) terug te halen voor recycling. Het is belangrijk dat het hergebruik van deze producten dan ook zo hoogwaardig mogelijk gebeurt. De overheid kan meer hergebruik en reparatie faciliteren, bijvoorbeeld door meer onderzoek naar haalbare businessmodellen te stimuleren.

Platformeconomie

Online platformen en marktplaatsen nemen een steeds prominentere rol in binnen de Nederlandse (en internationale) retailmarkt. Zowel consumenten als retailers en merken weten de weg naar deze platformen meer en meer te vinden. Om ervoor te zorgen dat consumenten daar met een gerust hart kunnen shoppen en er voor alle verkopende partijen een gelijk speelveld ontstaat, zet Thuiswinkel.org zich in om de belangen van deze partijen te beschermen.

De Europese Commissie komt komend jaar al met voorstellen om de macht van grote partijen met een poortwachtersfunctie ten opzichte van kleinere retailers en merken in te perken. Thuiswinkel.org is er voorstander van dat de big techs zich aan nieuwe regels moeten gaan houden. Bijvoorbeeld dat deze poortwachters niet met eigen producten of diensten mogen concurreren met de spelers op hun platform. Bij nieuwe regels hoort dat (Europese) mededingingsautoriteiten effectieve handhavingsinstrumenten krijgen om misbruik van marktmacht tegen te gaan. Daarnaast zijn er plannen voor een Europese eenduidige aanpak om ondeugdelijke producten van buiten Europa van onze markten te weren.

Deel dit nieuwsartikel