Werkbaar en toekomstbestendig AI-beleid

Gepubliceerd op: 11 februari 2022
Bijgewerkt op: 15 februari 2022
Geschreven door
AI Robot En Brein 800 X 400

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) wordt steeds meer geïntegreerd in het retaillandschap. Deze integratie vraagt om geharmoniseerde regels in Europa. Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org bij is aangesloten, zijn erg tevreden met het initiatief van de Europese Commissie om geharmoniseerde regels over Artificial Intelligence vast te stellen, maar hebben er wel een aantal kanttekeningen bij.

Van het retail time aanpassen van aanbiedingen, tot het innoveren van digitaal kleding kunnen passen of het optimaliseren van het voorraadbeheer, AI kan e-commercebedrijven helpen beter in te spelen op de veranderende vraag van de consument. Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels over Artificial Intelligence (Wet Artificial Intelligence), samen met een gecoördineerd plan voor de lidstaten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat online retailers in hun dagelijkse bedrijfsmodellen vooral gebruikmaken van AI-systemen om hun diensten af te stemmen op de behoeften van de klant en om de interne efficiëntie te verbeteren. Tegelijkertijd beginnen e-commercebedrijven steeds vaker hun eigen kunstmatige-intelligentieoplossingen te ontwikkelen.

In beide gevallen kijken e-commercebedrijven naar de mogelijkheden die AI-systemen bieden in het voordeel van de consument, bedrijven en de samenleving, en ter bevordering van duurzaamheid en innovatie. Over het algemeen brengen AI-oplossingen die voornamelijk door retailers worden gebruikt of ontwikkeld, geen of zeer weinig risico's voor individuen met zich mee. Ecommerce Europe waardeert het daarom dat ook de Europese Commissie in haar whitepaper over AI de detailhandel als een veilige sector heeft erkend.

Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org schreven een position paper over de belangrijkste punten van zorg rond het ontwerp van AI-wet. Hoewel wij in het algemeen achter de ambitie van de Commissie staan om een wetgevingskader op EU-niveau voor AI tot stand te brengen, delen wij graag enkele opmerkingen en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de definitieve tekst werkbaar en toekomstbestendig is en voldoende ruimte biedt voor innovatie.

Belangrijkste aanbevelingen

  1. Herzie de huidige definitie van AI zodat zij aangepast is aan regelgevingsdoeleinden.
  2. Herzie de categorieën en definities van "AI-systemen met een hoog risico" om te zorgen voor juridische precisie en focus op AI-specifieke risico's.
  3. Herzie de vereisten voor AI met een hoog risico, zodat deze rekening houden met AI-specifieke kenmerken, technische haalbaarheid en bestaande wetgeving en internationale normen.
  4. Herzie verboden AI-casussen om te zorgen dat deze specifiek zijn en niet voor velerlei interpretatie vatbaar.

Ga naar de position paper.

Deel dit kennisartikel