Uitgestelde levering en door klant ingeschakelde derde

Gepubliceerd op: 19 september 2022
Bijgewerkt op: 19 september 2022
Geschreven door
Uitgestelde Levering

Voor sommige producten schakelen consumenten derden in om het product te installeren. Denk aan een monteur om een bad, radiator of een schutting te plaatsen. De consument maakt met de monteur een afspraak op basis van de leverdatum die met de verkopende webwinkel is afgesproken. 

Webwinkels weten dat het soms voorkomt dat door verschillende oorzaken de verwachte leverdatum niet kan worden gehaald. Bijvoorbeeld omdat de leverancier het product niet op voorraad heeft, niet het juiste product levert of omdat de leverancier niet de juiste kwaliteit heeft geleverd. Dit heeft ook gevolgen voor de door de consument ingeschakelde derden. Die afspraak moet worden afgezegd en er moet een nieuwe afspraak worden gemaakt, waardoor de consument extra kosten heeft. Om dit te voorkomen is het essentieel dat de webwinkel tijdig en volledig communiceert met de consument over een eventueel vertraagde levering. Daarbij kan de webwinkel eventueel een vervangend product aanbieden, dat wel direct leverbaar is. Voor de consument is het belangrijk om nog niet een derde in te schakelen, totdat de levering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. We willen de consument erop wijzen dat het inschakelen van een derde partij, voordat de levering heeft plaatsgevonden, voor zijn of haar rekening komt.

Uitspraak Geschillencommissie Thuiswinkel

De Geschillencommissie Thuiswinkel heeft onlangs een uitspraak gedaan. Er werd geoordeeld dat de oorzaak voor het niet kunnen leveren, niet rechtstreeks aan de webwinkel kon worden toegerekend. Daarnaast was de webwinkel niet schadeplichtig, omdat deze de consument vóór het doen van de aankoop had aangeraden om geen derde in te schakelen totdat de levering had plaatsgevonden. De consument had dit toch gedaan. Volgens de Geschillencommissie komt dit voor de rekening van de consument. De webwinkel diende wel een vergoeding aan de consument te betalen voor het ondervonden ongemak. De afspraak voor de levering kon namelijk enkele keren niet doorgaan en de webwinkel heeft in de communicatie niet altijd adequaat opgetreden.

Thuiswinkel.org adviseert dan ook dat webwinkels duidelijk op de website vermelden dat consumenten nog geen derden moeten inschakelen. Het inschakelen van een derde moet pas gebeuren wanneer zij het product hebben ontvangen en hebben gecontroleerd.

Deel dit kennisartikel