Laat je digitale identiteit beschermen!

Gepubliceerd op: 15 november 2022
Bijgewerkt op: 6 december 2022
Geschreven door
Digitale Identiteit
Business Partner

Je digitale identiteit is belangrijk als je online zaken wilt doen. Voor veel mensen hangt die identiteit samen met een e-mailadres. Maar wat nou als iemand zich als jou voordoet en mails verstuurt vanaf jouw persoonlijke of zakelijke e-mailadres? Zorg dat jouw digitale identiteit goed beschermd is en voorkom fraude.

Kunnen je relaties vertrouwen op je (digitale) identiteit

Zakendoen stoelt altijd op vertrouwen. In de vorige eeuw werd enkel op een fysieke manier zaken gedaan met elkaar. Afspraken werden fysiek gemaakt dus je wist altijd zeker met wie je aan het handelen was. Je klanten gingen ook voornamelijk fysiek in je winkel tot koop over en ze hadden hierdoor weinig tot geen twijfels over de identiteit en de betrouwbaarheid van de identiteit van de verkopende organisatie. 

Je e-mailadres is je digitale identiteit

Met de komst van internet, maar vooral de laatste jaren, heeft binnen het bedrijfsleven en met name in de retail een grote verandering plaatsgevonden. Alles gebeurt digitaal waardoor de fysieke check van de identiteit van de wederpartij is overgelaten aan de moderne technologie. Aangezien het e-mailen (bijna) volledig de plaats van de ouderwetse (fysieke) communicatie heeft ingenomen, is het waarborgen van je identiteit ook verschoven naar de digitale wereld. Hierin vervult je e-mailadres een centrale rol. Je e-mailadres wordt door de meesten als “de” invulling van je digitale identiteit gehanteerd. 

Je digitale identiteit vaakst onbeschermd

Wat de meesten helaas niet weten is dat e-mail nooit bedoeld was als drager van je digitale identiteit, tenminste niet op de schaal zoals hedendaags toegepast. Het is daarom helaas mogelijk om iemands e-mail-identiteit “over te nemen”. Dat betekent dat iemand zomaar een e-mail uit jouw naam kan versturen met precies jouw e-mailadres. 

Ondanks dat het mogelijk is om je e-maildomein te beschermen, heeft het overgrote deel van de webshops nog een onbeschermd domein. 

Een onbeschermd domein vormt een acuut gevaar voor webwinkels.

  • Ontvangers, zowel personen als systemen, van het 'echte' e-mailadres zullen de echtheid van jouw eigen e-mails in twijfel gaan trekken, resulterend in minder effectieve mailings.
  • Phishing-activiteiten beginnen meestal middels een e-mail. Je klanten en/of partners kunnen namens jou een nep-factuur ontvangen en overgaan tot betaling.
  • Via phishing-e-mails kunnen klanten vanuit jouw naam aangezet worden om hun garantie op de reeds aangeschafte producten te “verlengen”.
  • Kwaadwillenden kunnen middels dergelijke phishing-e-mails allerlei gegevens ontfutselen bij je klanten, leveranciers en partners
  • Niet te vergeten: het feit dat onbeschermde e-mail graag door kwaadwillenden gebruikt wordt om ransomware te verspreiden.

Onze partner Kevlarr helpt!

Wij als Thuiswinkel.org vinden het belangrijk dat onze leden via alle kanalen veilig communiceren met hun klanten. Vanuit dit principe zijn we op zoek gegaan naar een partner. Onlangs zijn wij een samenwerking aangegaan met Kevlarr, een expert op dit gebied.

Kevlarr is in eerste instantie aan de slag gegaan met het veilig maken van de verschillende maildomeinen van onszelf. Het beveiligen van een maildomein is geen eenvoudige klus, maar Kevlarr heeft ervoor gezorgd dat onze uitgaande mail beveiligd is. De oplossing beschermt organisaties tegen phishing, CEO-fraude, impersonatie en andere online gevaren via de e-mail. Hun oplossing bestaat voornamelijk uit het toepassen van hun kennis en expertise op het gebied van e-mailbeveiliging. Dit gebeurt zonder dat er nieuwe software geïnstalleerd hoeft te worden. Zij doen dit vaak in samenwerking met of onder toezicht van jouw eigen IT-verantwoordelijke.

Speciaal voor onze leden is Kevlarr een campagne begonnen om hen bewust te maken dat hun digitale identiteit onbeschermd is. Daarnaast hebben zij op dit moment een speciale actie hieraan gekoppeld waarbij leden die risico lopen een kosteloze implementatie van Kevlarr wordt aangeboden om hun digitale identiteit te beschermen. 

Deel dit kennisartikel