Energielabel verplicht bij verkoop elektronische producten

Gepubliceerd op: 31 maart 2021
Bijgewerkt op: 1 april 2021
Energielabel 800 X 400

De Europese Commissie stelt op grond van richtlijn 2010/30/EU (wetgevende) verordeningen vast. Hierin staat dat wanneer je elektronische producten op afstand verkoopt, je de consument moet informeren over het energielabel die bij het product hoort. Onder verkoop op afstand valt verkoop via je webwinkel, een catalogus, postorder, telemarketing, maar bijvoorbeeld ook jouw nieuwsbrief!

Vanaf 1 maart is de invoering van het nieuwe energielabel voor bepaalde apparaten ingegaan. De belangrijkste aanpassing is dat de plusjes bij A verdwijnen. Al die plussen zorgden voor verwarring bij de consument. Bij het nieuwe energielabel loopt de schaal van A tot en met G. Ook schuiven veel apparaatgroepen ‘naar beneden’, zodat er ruimte is om nog zuinigere apparaten te ontwikkelen.

Een duidelijk nieuw energielabel

Het huidige energielabel wordt niet goed begrepen door consumenten. Ze denken ten onrechte dat het verschil in energieverbruik tussen A+ en A+++ klein is. Het nieuwe energielabel op apparaten wordt beter begrepen. Uit een online experiment waarin een webwinkel is nagebootst, blijkt dat de met het nieuwe energielabel zuiniger keuzes maakt dan met het oude label.

Wanneer je als webwinkel een van deze apparaten verkoopt, moet je de energielabels op je webshop aanpassen. Het nieuwe energielabel geldt voor:

 • wasmachines
 • was-droogcombinaties
 • vaatwassers
 • koelkasten
 • vriezers
 • beeldschermen
 • wijnbewaarkasten

Lampen krijgen vanaf september 2021 een nieuw energielabel. Later volgen andere apparaten zoals de wasdrogers, airco’s, stofzuigers, ovens, afzuigkappen.


Voorbeeld van het nieuwe energielabel voor beeldschermen. Het nieuwe energielabel bevat onder andere een QR-code, de klassen A-G en weergeeft het energieverbruik.

Wat kun je doen?

Consumenten kunnen de nieuwe labels verwarrend vinden. De meest energiezuinige apparaten die nu label A+++ hebben, krijgen straks bijvoorbeeld een B, C of D label, terwijl het momenteel nog steeds de energiezuinigste apparaten op de markt zijn. De energiezuinigheid is hetzelfde gebleven, alleen heeft het apparaat een ander label gekregen.

Extra uitleg richting consumenten helpt. Vooral in de oriëntatiefase van het aankoopproces helpt het om extra uitleg te geven over de kostenbesparing van een apparaat. Om hierin te ondersteunen heeft Milieu Centraal in samenwerking met branchepartners communicatiematerialen ontwikkeld die jou verder helpen in de voorlichting van je klanten.

Ga voor meer informatie per apparaat naar: https://energielabel.nl/apparaten/

Consequenties voor webwinkels

De Nederlandse Voedsel- en Waren Authoriteit voert controle uit op deze verordening. Deze inspecties vinden al plaats sinds de tweede helft van 2015. Wanneer er niet voldaan wordt aan de verordening zal de webwinkel eerst een waarschuwing ontvangen. Mocht er aan deze waarschuwing geen gehoor gegeven worden dan kan er door het Openbaar Ministerie een boete worden opgelegd.

Huidige eisen energielabel bij verkoop op afstand

Momenteel geldt dat de informatie op het etiket bij verkoop op afstand in een bepaalde volgorde moet worden weergegeven. Bij elke prijsuiting van een product moet het label getoond worden. Daarbij is nog niet vereist dat het volledige energielabel daadwerkelijk zelf ook moet worden getoond. De achtergrond van deze verordening is om consumenten te helpen goedgeïnformeerde aankoopbeslissingen te kunnen nemen. Bij verkoop via internet of smartphone moeten handelaars daarom vanaf 1 januari 2015 het label en de productkaart op het (computer)scherm tonen. Aangezien het tonen van het label en de productkaart in de nabijheid van het product meer schermruimte in beslag neemt dan mogelijk is, is het toegestaan dat het label en de productkaart via een geneste weergave worden getoond.

Het icoontje moet de energieklasse van het product aangeven. Je hoeft niet het hele energielabel op je website te laten zien, maar deze moet wel zichtbaar zijn als consumenten op het icoontje willen klikken of bijvoorbeeld met hun cursor eroverheen gaan.

Voorbeeld van een productkaart

Voorbeeld van een productkaart voor huishoudelijke afwasmachines

Leveranciers zijn verplicht digitale versies energielabel te leveren!

Om het mogelijk te maken dat het etiket en de productkaart op internet worden getoond, bepaalt de nieuwe Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 518/2014 dat de leveranciers de handelaars voor elk model van energie gerelateerde producten moeten voorzien van een elektronische versie van het etiket en de productkaart. Dit kan bijvoorbeeld door de versies op een website beschikbaar te stellen, zodat deze door de handelaars zelf kunnen worden gedownload en vervolgens aan de consument kunnen worden getoond.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn leveranciers voor nieuwe modellen, inclusief aanpassingen van bestaande modellen, verplicht het etiket en de productkaart in elektronische vorm beschikbaar te stellen. In de praktijk zijn dit modellen met een nieuwe typeaanduiding. Het beschikbaar stellen van een etiket en productkaart in elektronische vorm gebeurt voor bestaande modellen op vrijwillige basis.

Belangenbehartiging energielabel Thuiswinkel.org en Uneto-Vni

Thuiswinkel.org vindt het belangrijk dat consumenten in staat zijn om goed geïnformeerde aankoopbeslissingen te maken. Hierin moet duurzaamheid zeker een rol spelen. Concreet betekent dit dat de consument vóór een aankoopbeslissing het energielabel heeft gezien. Helaas is de huidige verordening dusdanig strikt, dat de consument in veel gevallen het label tijdens elke stap in het aankoopproces te zien krijgt. Zelfs als door de consument geen directe aankoopbeslissing gemaakt kan worden. Dit geeft een aantal problemen voor consument en webwinkel:

 • De verordening in de huidige vorm geeft op detailniveau aan op welke manier het label getoond moet worden. Hierdoor is er weinig ruimte voor online retailers om hier binnen de eigen huisstijl en IT-technische mogelijkheden vorm aan te geven.
 • Doordat het label getoond moet worden op alle plekken waar ook de prijs van het product staat, kan dit voor de consument meestal onoverzichtelijk zijn. De hoofdpagina kan vol komen te staan met energielabels. Daarnaast is dit IT-technisch niet altijd gemakkelijk te implementeren.
 • De verordening geeft hele specifieke afmetingen voor het label. Deze afmetingen zijn 110 mm bij 220 mm. Dezelfde afmeting moet worden gebruikt op mobile devices. Daardoor zien consumenten niet in één keer het hele label.
 • Het juiste label moet opgevraagd worden bij de leverancier. Niet alle leveranciers leveren standaard een digitaal label mee met de bestelling. Daarnaast gebruiken leveranciers een variatie aan bestandstypen waarin het label geleverd wordt

Aanbevelingen energielabel

 • Leveranciers verantwoordelijk maken voor de levering van de juiste energielabels, in een standaard bestandstype.
 • Het label alleen tonen wanneer er door de consument een aankoopbeslissing gedaan kan worden en/of;
 • Het label alleen tonen wanneer consumenten een zoekopdracht geven voor een bepaald product. Dit betekent dat het label niet getoond wordt in kolommen als ‘laatst bekeken producten’, ‘bijpassende producten’, de ‘dag aanbiedingen’ etc.
 • De formaten van de energielabels passend maken voor het apparaat waarop het getoond worden

Deze verordening komt direct uit Europese wetgeving. Europese Commissie heeft aangegeven voornamelijk prioriteit te geven aan de inhoud van het energielabel en niet aan de wijze waarop het energielabel getoond moet worden op websites. De lobby zal vanuit Ecommerce Europe opgepakt worden. Hierin wordt samengewerkt met Eurocommerce.

Thuiswinkel.org heeft bij het NVWA (toezichthouder) haar bezwaren neergelegd. Daarnaast zal er contact gezocht worden met het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie bepaald de wijze waarop er toezicht gehouden moet worden.

Meer informatie vind je in onderstaande bijlagen:

Europese verordening
Presentatie van Rijksdienst van Ondernemend Nederland 
Standpunt Ecommerce Europe

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel