E-mailmarketing en privacy: wat mag wel en wat mag niet?

Gepubliceerd op: 19 juni 2018
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
E Mailmarketing Laptop Met Mail Notificatie 800X400

Privacy is met de inwerkingtreding van de AVG al flink in het nieuws geweest de afgelopen maanden, maar niet alle privacygerelateerde zaken vind je in de AVG terug. Voor het versturen van commerciële e-mails gelden bijvoorbeeld de regels uit de Telecommunicatiewet die al van kracht was. Maar ook hier kunnen we wat veranderingen verwachten als de voorgestelde E-privacy Verordening in 2019 wordt aangenomen binnen de EU.

Onder de Telecommunicatiewet is de hoofdregel dat het zonder voorafgaande actieve toestemming (opt-in) van de ontvanger niet is toegestaan om via internet ongevraagd commerciële berichten te sturen. Daarnaast moet de verzender van e-mails kunnen aantonen dat hij deze toestemming daadwerkelijk heeft gekregen. Deze regels gelden overigens niet voor ontvangers die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Voorafgaande toestemming is niet vereist als de webwinkel het e-mailadres heeft verkregen bij de verkoop van zijn product of dienst. De webwinkel mag dit adres dan zonder voorafgaande toestemming gebruiken voor het sturen van ongevraagde commerciële berichten die betrekking hebben op eigen soortgelijke producten of diensten. Voorwaarde is hierbij wel dat de zender zowel bij het verkrijgen van een e-mailadres als bij elke verzonden commerciële e-mail de ontvanger duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid geeft om zich eenvoudig en kosteloos uit te schrijven voor dergelijke mails.

Uitbreiding van scope

De E-Privacy Richtlijn waarop deze regeling is gebaseerd, wordt momenteel herzien en vervangen door een nieuwe E-Privacy Verordening. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat de verordening van toepassing wordt op alle elektronische berichten (messages) en niet alleen op elektronische post (mail). Onder de nieuwe definitie vallen alle berichten die worden verzonden via elektronische communicatienetwerken die informatie bevatten en die óf kunnen worden opgeslagen in dat netwerk of in daaraan verbonden faciliteiten óf in de eindapparatuur van de ontvanger. Daaronder vallen in ieder geval e-mails, sms’jes, appjes en functioneel vergelijkbare applicaties en technieken.

Wat vindt Thuiswinkel.org?

Thuiswinkel.org staat op het gebied van e-mailmarketing achter de nieuwe verordening, maar zou graag nog zien dat de beperking tot vergelijkbare producten wordt opgeheven en dat de webshop ongevraagd al zijn producten of diensten mag aanbieden. De belangenvereniging pleit ook voor een ruime uitleg van het begrip “in de context van de verkoop van een product of dienst”: elektronische adressen die in de oriëntatiefase voorafgaand aan een mogelijke koop of ná de verkoop zijn verkregen, zouden ook ongevraagd gebruikt moeten mogen worden voor marketingdoeleinden.

Daarnaast kan iedere lidstaat onder de meest recente voorstellen voor de verordening zelf het gebruik van correct verkregen elektronische adressen beperken tot een bepaalde periode na het verkrijgen van het adres. Als voorstander van een uniforme Europese markt staat Thuiswinkel.org niet achter dit voornemen, omdat dit leidt tot verschillende regelingen binnen de Europese markt. De belangenbehartiger ziet hier de noodzaak ook niet van in aangezien de consument genoeg mogelijkheden heeft om zich uit te schrijven (opt-out) voor ongevraagde commerciële berichten.

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Léon Molenberg 250 X 250

Deel dit kennisartikel