ACM consulteert concept-leidraad over regels voor online platforms en zoekmachines

Gepubliceerd op: 26 september 2022
Bijgewerkt op: 3 oktober 2022
Geschreven door
ACM 800 X 400

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een concept-leidraad gepubliceerd met uitleg over hoe de ACM de transparantieregels van de Platform-to-Business-verordening interpreteert. De concept-leidraad licht toe welke informatie aanbieders van online platforms en online zoekmachines moeten geven aan ondernemers die artikelen of diensten aanbieden via deze platforms en zoekmachines. Marktpartijen kunnen tot en met 20 oktober op het concept reageren.

Aanbieders van online platforms en online zoekmachines moeten zich sinds 2020 houden aan de Platform-to-Business-verordening (ook wel P2B Verordening genoemd). Naleving van de regels kan op dit moment worden afgedwongen via de civiele rechter, maar de minister van Economische Zaken en Klimaat bereidt een wetsvoorstel voor waarin de ACM als toezichthouder wordt aangewezen. Om zich hierop voor te bereiden heeft de ACM recent een marktverkenning uitgevoerd. Daaruit bleek dat marktpartijen niet altijd goed weten hoe ze de regels moeten interpreteren. Om duidelijkheid te scheppen en om naleving van de regels te bevorderen, heeft de ACM de ‘Leidraad Bevorderen van een transparante en eerlijke online platformeconomie voor ondernemingen’ gepubliceerd.

“Met een leidraad willen we voor platformbedrijven duidelijk maken welke informatie ze moeten geven zodat hun zakelijke klanten weten wat ze van het platform kunnen verwachten. Zo kunnen ondernemers bepalen of en hoe ze het platform willen gebruiken”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “We hebben ook een toegankelijke samenvatting van de belangrijkste regels gepubliceerd. Kleine ondernemers hebben vaak meer rechten dan ze denken.”

Thuiswinkel.org is blij de ACM het voortouw neemt om deze leidraad te consulteren en zodoende de bedrijven te informeren. Voor de werking van deze verordening is transparantie en eerlijkheid over welke regels een platform hanteert van groot belang. Op die manier kunnen verkopers een keuze maken op welk platform zij hun producten/diensten willen aanbieden en ontstaat meer concurrentie tussen platformen. Deze leidraad kan eraan bijdragen dat de regels hetzelfde worden geïnterpreteerd en het nog duidelijk wordt voor verkopers wat de spelregels zijn van een platform.

Algemene voorwaarden moeten duidelijk en eenvoudig beschikbaar zijn

Het concept van de leidraad gaat over de regels waarover tijdens de marktverkenning de meeste onduidelijkheid bleek. Dat zijn onder meer regels die bepalen dat de algemene voorwaarden van online platforms voor ondernemers duidelijk verwoord en eenvoudig beschikbaar moeten zijn. In de algemene voorwaarden moeten platformaanbieders transparant zijn over hoe het aanbod op het onlineplatform gerangschikt wordt. Ze moeten daarnaast transparant zijn over of – en zo ja: hoe – ze ondernemers ongelijk behandelen ten opzichte van zichzelf.

Marktpartijen hebben vier weken om hun reactie te geven op de conceptversie van de leidraad. De ACM verwerkt de reacties in een definitieve versie van de leidraad, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verschijnt.

De P2B Verordening is een van de eerste stappen om in Europa te zorgen voor open en eerlijke online markten voor zakelijke gebruikers. Er volgt nog een omvangrijk pakket aan andere EU-regelgeving die gericht is op de digitale economie, waaronder de Digital Markets Act, de Digital Services Act en de Data Act.

Bij Thuiswinkel.org zijn we benieuwd naar de onduidelijkheden die bedrijven ervaren met deze verordening. Via Djim Segers, medewerker Public Affairs, kan jij deze onduidelijkheden doorgeven. Djim verzamelt deze input om het ACM een zo goed mogelijke leidraad te geven. 

Bron: ACM.nl 

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Djim 250

Deel dit kennisartikel