Wat houdt de wet in?

Nu vallen ook software en refurbished producten onder de richtlijn. Daarnaast staat er in het voorstel dat er altijd een partij in de EU is die aansprakelijk kan worden gesteld voor schade door gebrekkige producten die rechtstreeks zijn gekocht van fabrikanten buiten de EU. Ook heeft het voorstel als doel om de bewijslast van consumenten te verlichten en de beperkingen op het indienen van schadeclaims te verminderen.

Een van de voorstellen zou erg positief uit kunnen pakken voor retailers. Het voorstel schrapt de regel dat er alleen een beroep op productaansprakelijkheid kan worden gedaan als er zaken zijn beschadigd en de schade minimaal € 500 bedraagt. Onder de huidige regeling kan de schade verhaald worden op de retailer. Met het schrappen van de drempel zou de schade direct te verhalen kunnen zijn op de producent.

Problematiek en doel

Door snelle ontwikkelingen in de digitale wereld, is er behoefte aan een herziening van de richtlijn productaansprakelijkheid. De reikwijdte is niet uitgebreid genoeg meer. Daarnaast wil de Commissie via dit voorstel meer rechtszekerheid en rechtsbescherming in de digitale economie creëren. 

Belangrijkste artikelen

Artikel 4 geeft de nieuwe definities weer. Deze zouden beter passen in de gemoderniseerde economie. Zo geeft artikel 4(1) aan dat geïntegreerde software ook kan vallen onder de PLD. Artikel 4(6) breidt de scope van “schade” uit met materiële verliezen als gevolg van, ‘overlijden of lichamelijk letsel, met inbegrip van medisch erkende geestelijke gezondheidsaandoeningen’.

Artikel 7 beschrijft welke marktdeelnemers aansprakelijk kunnen zijn. In 7 (4) wordt gesteld dat iemand die een product wijzigt als fabrikant van het product kan worden beschouwd. Onder dit artikel zullen refurbishers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun producten.

Wat heeft dit te maken met e-commerce? 

In sommige gevallen zullen retailers te maken krijgen met zaakschade in de privésfeer door een defect product. De herziening verbreedt, zoals gezegd, de scope. Hierdoor kan het zijn dat de e-commerce-ondernemer vaker te maken zal krijgen met dergelijke claims. Er is tevens een extra provisie toegevoegd waardoor refurbischers ook onder de richtlijn zullen vallen. Het afschaffen van de drempel zal er voor zorgen dat de webwinkel niet meer aansprakelijk zal zijn voor schade onder de 500 euro, maar deze zal mogen doorverwijzen naar de producent.

Wat is ons standpunt?

Het is goed dat de PLD wordt herzien, deze richtlijn bestaat immers al bijna 40 jaar. Het voorstel past de huidige Richtlijn goed aan in het kader van de groene, digitale transitie. Het is goed dat er rekening wordt gehouden met reparatie en een tweede leven van een product. Ook kan er psychologische en andere materiele schade plaatsvinden en is het belangrijk dat deze wordt gedekt. Tot slot is Thuiswinkel erg blij om te zien dat de drempel van 500 euro wordt verwijderd. Ons insziens is het namelijk niet logisch dat de retailer kan opdraaien voor schade door een defect product. Deze aansprakelijkheid hoort logischerwijs bij de producent te liggen.

Tijdslijn

Ga terug naar de wetgevingsagenda

Nieuwsbrief CTA 150 X 150

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Ik meld me aan