Nog geen lid? Meld je aan om te kunnen profiteren van alle voordelen van het Thuiswinkel Waarborg, gratis juridisch advies, de goedkoopste reviewtool van Nederland, belangenbehartiging, gratis marktonderzoeken en nog veel meer!

Over de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Thuiswinkel.org heeft de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel met de Consumentenbond vastgesteld onder auspiciën van de Sociaal Economische Raad (SER). 

Voor consumenten betekenen de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel dat alle aangesloten leden zich houden aan regels rond informatieplicht, privacy, herroeppingsrecht, terugbetaling en geschillenbeslechting. Consumenten kunnen deze webwinkels herkennen aan het keurmerk Thuiswinkel Waarborg.

De algemene voorwaarden die horen bij de (certificering voor) het Thuiswinkel Waarborg dienen in zijn geheel en zonder wijzigingen of aanvullingen overgenomen te worden door onze leden. Reden daarvoor is (onder meer) dat deze een gezamenlijk product zijn van Thuiswinkel.org en de Consumentenbond, waar al onze leden aan zijn gebonden. Er mogen eventueel wel aanvullende voorwaarden gehanteerd worden, maar pas na goedkeuring van onze juristen. In de wet is namelijk opgenomen dat algemene voorwaarden, en dus ook aanvullende voorwaarden, niet in negatieve zin mogen afwijken van de wettelijke regels. 

Ben je geen lid van Thuiswinkel.org of zit je in het certificeringsproces?

Ook voor niet-leden bieden wij algemene voorwaarden aan. Je kunt ze hier gratis downloaden. 

Download de neutrale algemene voorwaarden