Lobby Panorama

Belangenbehartiging

Thuiswinkel.org is de belangenbehartiger van de Nederlandse digital commercebranche. We maken ons in Den Haag en Brussel sterk voor de rechten en belangen van webwinkels en andere stakeholders.

Gezamenlijk vertegenwoordigen de webwinkels die bij Thuiswinkel.org zijn aangesloten zo’n 75% van alle online consumentenbestedingen in Nederland. Hiermee hebben wij een sterke lobbypositie en zijn onze beleidsadviseurs een goede gesprekspartner voor beleidsmakers en politieke beslissers. Ons doel is om hen goed te informeren over de belangrijkste e-commerce-ontwikkelingen en om ze, waar nodig, bij de les te houden. We richten ons hierbij op verschillende hoofdthema’s, onder andere via verschillende commissies met experts uit de betreffende vakgebieden.

[Unique Selling Points]

Beleidsadviseurs op de belangrijkste onderwerpen
Goede politieke contacten in zowel Den Haag als Brussel
Sterke onderhandelingspositie
Thuiswinkel.org vertegenwoordigt 70% van de online consumentenbestedingen

De belangrijkste thema’s voor Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org onderscheidt drie actuele hoofdthema's met verschillende onderwerpen waarop wij de belangen van onze achterban behartigen:

Trust

  • Consumentenrecht

Consumentenrecht en regels voor verkoop op afstand vormen de kern van de online verkooptransactie. Ze hebben een grote impact op het functioneren van de Europese interne markt en daarmee het gelijke speelveld voor ondernemingen en het succes van webwinkels.

Experts: Vincent Romvielen Léon Mölenberg

  • Digital transactions

Digital transactions is onze verzamelterm voor de thema’s online betalingsverkeer, identificatie, blockchain en andere relevante onderwerpen binnen digitale transacties. Het gaat hierbij om veilige transacties voor zowel webwinkels als consumenten. Veilig online handelen met vertrouwde personen, die gemachtigd zijn om bepaalde handelingen te verrichten.

  • Privacy

Om de klant centraal te kunnen stellen, om deze op maat te bedienen en voor het leveren van goederen en diensten hebben webwinkels data nodig. Deze data kunnen ook persoonsgegevens bevatten. Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat verzamelde gegevens steeds gemakkelijker te delen en te gebruiken zijn, waardoor online privacy voortdurend in de belangstelling staat van de wetgever, beleidsmakers, onderzoekers en natuurlijk de klanten zelf. Het vinden van de juiste balans tussen commerciële doeleinden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van consumenten is daarbij van het grootste belang.

Experts: Vincent Romviel en Léon Mölenberg

  • Fraude en veiligheid

Veiligheid en (het voorkomen van) fraude zijn de sleutelwoorden voor het vertrouwen in de e-commercebranche. Ze beheersen de hele online keten ‘identificeren-bestellen-betalen-(af)leveren’. Webwinkeliers moeten gepaste maatregelen nemen zodat consumenten veilig kunnen winkelen. Webshops mogen daarom geen kwetsbaarheden bevatten. Ook een goede identificatie via eID-systemen zal de consument en webwinkel over en weer meer zekerheden geven voor het aangaan van een transactie.

Expert: Roland van Kortenhof

Platformen

  • Platformen/marktplaatsen

Online platformen en marktplaatsen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de (inter)nationale e-commercesector. Thuiswinkel.org zet zich in om ook in deze platformeconomie de online business in goede banen te leiden, zodat er een eerlijk speelveld voor alle partijen ontstaat en de consument erop kan vertrouwen dat hij deugdelijke producten en diensten koopt bij online marktplaatsen en hun externe verkopers.

  • Bemiddeling

Thuiswinkel.org biedt onder de P2b-verordening een bemiddelingsdienst voor platformen aan om als onafhankelijke en onpartijdige partij geschillen tussen platformen en ondernemers buiten de rechter om op te lossen.

Experts: Roland van Kortenhof

  • Mededinging

Webwinkels willen in gezonde concurrentie kunnen ondernemen. Daarom moeten de regels in Nederland en Europa voor alle online retailers hetzelfde zijn. Eventuele toezichthouders mogen de markt daarbij niet verstoren. Er moet een markt zijn waarin alle (web)winkels een kans hebben om succesvol te worden. Daarom houdt Thuiswinkel.org zich met concurrentie- en mededingingsvraagstukken bezig.

Expert: Martijn Hos

Duurzaamheid

  • Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ook binnen het steeds veranderende (online-)retaillandschap speelt dit onderwerp een steeds grotere rol. Dit vraagt om een constante focus op innovatie waarin er een balans moet zijn tussen sociale, economische en ecologische factoren.

Experts: Ellen de Lange en Alicja van Ewijk

  • Logistiek

E-commerce is een 24/7 business waarvan steeds meer consumenten verwachten dat ze de bestelling kunnen ontvangen waar en wanneer het hun gelegen komt. Daarmee is het optimaliseren van de logistieke processen binnen en buiten het bedrijf een belangrijk vraagstuk.

Experts: Ellen de Lange

  • Verpakkingen

De juiste verpakking is onmisbaar om pakketjes zonder beschadiging bij de consument thuis te bezorgen. Toch valt er nog veel te verbeteren met betrekking tot de verzendverpakkingen, want er wordt nog steeds (te) veel lucht verstuurd. Consumenten ergeren zich aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en in sommige gevallen kun je je afvragen in hoeverre een verpakking überhaupt nog wel nodig is.

Experts: Ellen de Lange


Wetgevingsagenda

Thuiswinkel.org zet zich in voor veilig en verantwoord online ondernemen. Voor de online sector gelden verschillende wetten en regels, waar we uitgebreid over communiceren. Het ontwikkelen van een nieuwe wet is een tijdrovend proces. Hier lees je welke wetten er op ons afkomen en hoever we nu zijn in het proces. 

Ga naar de wetgevingsagenda


Retailagenda

In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en andere betrokken organisaties en marktpartijen heeft Thuiswinkel.org in 2015 de Retailagenda opgezet. De aanleiding hiervoor waren de grote structurele veranderingen in de retail die sterk zichtbaar werden, met vele faillissementen en leegstand als gevolg. Deze veranderingen, die ook vandaag de dag nog altijd actueel zijn, hebben impact op de leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen en centrumgebieden. Om deze toekomstbestendig te houden of te maken, zal moeten worden gekeken naar nieuwe functies die deze (winkel)gebieden weer aantrekkelijk maken voor de veranderende eisen van de consument te voldoen. De Retailagenda brengt deze partijen bij elkaar en zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld.

Lees meer over de Retailagenda

Wil jij
persoonlijke ondersteuning?

Wil je meer weten over deze diensten? Neem dan contact met ons op. 

Martijn Hos (250 X 250 Px)
Martijn Hos